Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Ražošanai un montāžai paredzēta produktu projektēšanas lēmumu atbalsta rīka izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Manufacture and Assembly Product Design Decision Support Tool
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
Recenzents Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Anotācija Maģistra darba mērķis ir ražošanai un montāžai paredzēta produktu projektēšanas lēmumu atbalsta rīka izstrāde, veicot zināšanu iegūšanu un to modelēšanu par mehānisko stiprinājumu sfēru un ar to saistītajiem montāžas procesiem lidmašīnas spārna produkta izstrādes ietvaros, izmantojot Maksimovic (2011) izstrādāto optimizēto zināšanu dzīves ciklu (Lean Knowledge Life Cycle). Lai identificētu un iegūtu attiecīgās sfēras zināšanas, tika veikts plašs praktisks nozares pētījums caur klātienes intervijām ar galvenajām iesaistītājām pusēm, izmantojot izstrādāto aptaujas anketu. Tādējādi, identificētās zināšanas ir iegūtas projektēšanas likumu un rekomendāciju veidā, lai atspoguļotu zināšanu sfēras saturu. Optimizētā zināšanu dzīves cikla (LeanKLC) pielietojuma rezultātā, tika izstrādāts visaptverošs zināšanu modelis un veikta tā validācija, balstoties uz ekspertu slēdzienu. Pamatojoties uz to, izstrādātais zināšanu modelis reprezentē iegūto sfēras zināšanu satura struktūru. Rezultātā izveidotais zināšanu modelis ir transformēts ražošanas un montāžas produktu projektēšanas lēmumu atbalsta rīkā, kas ir izstrādāts kā prototipa lietojumprogrammatūra, un tā validācijas process tika veikts caur tā pielietošanas piemēru. Tādējādi, izstrādātais rīka prototips var tikt izmantots, kā sistemātisks instruments zināšanu izplatīšanas procesos, kā arī nodrošināt atbalstu uz ražošanu un montāžu virzītiem produktu projektēšanas (Design for Manufacture and Assembly) lietojumiem. Galvenais izstrādātā rīka uzdevums ir palīdzēt projektēšanas inženieriem veikt precīzākus lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī atbalstīt turpmāko uz zināšanām balstītu vides (Knowledge-based Environment) attīstību aviācijas rūpniecības nozarē.
Atslēgas vārdi Optimizētais zināšanu dzīves cikls, Zināšanu modelēšana, Lēmumu atbalsta rīks
Atslēgas vārdi angļu valodā Lean Knowledge Life Cycle, Knowledge Modelling, Decision Support Tool
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 19.06.2013 16:01:43