Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Novecojošo apkures sistēmu radītās problēmas un to novēršana"; diplomprojekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kadagā"
Nosaukums angļu valodā "Problems Caused by Outdated Heating Systems and their Elimination"; Diploma Project "Apartment Building in Kadaga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Doc.M.Vilnītis
Recenzents doc. G.Šahmenko
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darbs Novecojušo apkures sistēmu radītās problēmas un to novēršana. Darbā tiek aprakstīti daudzdzīvokļu māju siltummezgli, dotas apkures zonējuma shēmas, tiek salīdzināta dažāda tipa sildķermeņu efektivitāte. Pētījumu daļā tiek veikts vertikālo stāvvadu rekonstrukcijas aprēķins, izmantojot metāla un polipropilēna cauruļvadus. Tiek dotas darbu un materiālu izmaksu tāmes abu materiālu gadījumiem. Darba noslēdzošajā daļā tiek apskatītas pašvaldību rīcībā esošo katlumāju un siltumtrašu sliktā ūdens problēmas, kā arī tiesiskā regulējuma nepilnības, kas veicina stāvvadu un siltummezglu nolietošanos. Darba mērķis ir izvērtēt novecojušo apkures sistēmu radītās problēmas, to negatīvo ietekmi uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkuri, kā arī uzsvērt finansiālās puses ietekmi, izrietošu no apkures sistēmu nepilnvērtīgas darbības. Bakalaura darbā aprakstīti dažādi paņēmieni šo problēmu novēršanai, ir veikts salīdzināšanas pētījums un izdarīti secinājumi. Darba nobeigumā tiek rezumēts un secināts darbs kopumā. Inženierprojekts Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kadagā. Inženierprojekta daļā ir iekļautas: arhitektūras daļa (apskatīts objekta funkcionālais un tehnoloģiskais raksturojums, aprakstīts ģenerālais plāns, konstruktīvais izpildījums, siltuma tehniskie parametri), inženierkomunikācijas un to pieslēgumi (apskatīti energoapgādes, apkures, ūdensapgādes, vēdināšanas, un citu komunikāciju principiālie risinājumi), konstruktīvo elementu (kopnes) ekonomiskais salīdzinājums, aprēķins un dimensionēšana, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, tāmes, ugunsdrošības, vides un dabas aizsardzība. Tika projektēta 3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar pagrabu un multifunkcionālu pielietojumu. Kopējais dzīvokļu skaits 41, no kuriem 32 ir vienistabas ar virtuvi, bet 9 - divistabu ar virtuvi un radošas profesijas darbnīcu. Augstceltne ir bezkarkasa ēka ar nesošajām sienām un dzelzsbetona kolonnām. Projektā ir izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums tāmes. Pēc veiktajiem aprēķiniem ir izstrādāti rasējumi: ģenplāns, situācijas plāns, stāvu plāni, griezumi, mezgli, konstruktīvie elementi un darbu veikšanas kalendārais grafiks. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika izmantoti dažādi Latvijā spēkā esošie normatīvie akti, konstrukciju aprēķinu literatūra, aprēķinu programmas u.c. ar būvniecību saistīti literatūras avoti. Inženierprojekta paskaidrojuma raksts uzrakstīts latviešu valodā. Diplomdarba apjoms ir 192 lpp. Darbs satur 73 attēlus, 27 tabulas un tajā izmantoti 55 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi "Novecojušo apkures sistēmu radītās problēmas un to novēršana" Diplomprojekts "Daudzdzīvokļu dzīvoja
Atslēgas vārdi angļu valodā "Problems Caused by Outdated Heating Systems and their Elimination" Diploma Project "Apartment Buil
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2013 14:15:34