Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ffibrobetona grīdu jaunākās izbūves tehnoloģijas noliktavas telpās"; diplomprojekts "Noliktava ar biroja telpām Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "The Latest Fiber Concrete Floor Construction Technologies for Warehouse Premises"; Diploma Project "Warehouse with Office Premises in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Asist. V.Lūsis
Recenzents J.Libkovskis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām. Bakalaura pētījuma darba tēma Fibrobetona grīdu jaunākās izbūves tehnoloģijas noliktavas telpām. Rīga, Rīgas Tehniskā unversitāte, 2013. 53 lpp. Bakalaura pētīju darbs sastāv no 4 nodaļām un 2 pielikumiem. Pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt fibrobetona grīdu jaunāko izbūves tehnoloģiju izmantošas iespējas noliktavas telpām, veicot pieejamās informācijas izpēti un eksperimentu ar fibru izvietojumu betonā. Pirmajās trijās nodaļās ir aplūkota pieejamā informācija par fibrobetonu un tā izmantošanu grīdu konstrukcijās. Ceturtajā nodaļā ir bakalaura pētnieciskās daļas ietvaros veiktā eksperimenta apraksts un rezultāti par četru dažādu veidu fibrobetona grīdas konstrukciju variantiem noliktavas telpām. Inženierprojekta tēma Noliktava ar biroja telpām Rīgā. Rīga, Rīgas Tehniskā unversitāte, 2013. 90 lpp. Inženierprojekts sastāv no 6 nodaļām, 1 pielikuma un 8 rasējumiem. Inženierprojektā ir izstrādāti ēkas arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi (Pielikumā doti AR un BK daļas rasējumi), kā arī siltumtehniskā aprēķina veikšana ēkas norobežojošajām konstrukcijām. Pamatojoties uz objekta atrašanās vietu, ir ņemtas vērā noteiktas slodzes uz nesošām konstrukcijām atbilstoši eirokodeksiem, pēc kurām veikts pamatu, metāla kolonnas un metāla kopnes aprēķins. Papildus aprēķiniem ir veikta nepieciešamo konstrukciju dimensionēšana datorprogrammā Axis VM9. Inženierprojektam ir izstrādāts būvdarbu ģenerālplāns un būvdarbu tāmes atbilstoši aprēķinātajiem veicamo darbu apjomiem. Atbilstoši darba veikšanas projektam izveidotas tehnoloģiskās shēmas kopņu un sendvič tipa sienu paneļu montāžai. Sastādīts būvdarbu kalendārais grafiks atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai, kā arī strādnieku, būvmašīnu un būvmateriālu kustības grafiks.
Atslēgas vārdi Fibras fibrobetons noliktava noliktavu grīdas fibrobetona grīdas
Atslēgas vārdi angļu valodā Fiber concrete warehouse floor fiber concrete floor
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 14:50:08