Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Patērētāju sociālais kontaktu tīkls kā kredītiestādes izvēles noteicošais faktors”
Nosaukums angļu valodā "Consumer social network as the decisive factor for choosing the credit institution"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Mg.oec. lektore L.Kamola
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir Patērētāju sociālais kontaktu tīkls kā kredītiestādes izvēles noteicošais faktors un tā mērķis ir pētīt un analizēt kādi faktori ietekmē patērētāju izvēli, izvēloties kredītiestādi. Lai veiksmīgi tiktu sasniegts izvirzītais maģistra darba mērķis, tika aplūkotas dažādas teorijas un līdz šim veiktie pētījumi par patērētāju izvēles un lēmumu pieņemšanas noteicošajiem faktoriem, kā rezultātā darba autore secināja, ka sociālie kontaktu tīkli jeb patērētāju savstarpējās attiecības, kā atsevišķs ietekmes faktors Latvijā tikpat kā nav pētīts. Līdz šim veiktajos pētījumos par patērētāju uzvedību tirgū un lēmumu pieņemšanas procesu, sociālie kontaktu tīkli tiek pieskaitīti pie sociālajiem ietekmes faktoriem un atsevišķi netiek aplūkoti. Darba gaitā tika rasta teorētiskās daļas sasaiste ar pētījuma daļu, jo darba autore secināja, ka viens no mārketinga komunikācijas spēcīgākajiem instrumentiem ir mutvārdu atsauksmes, kas tiek pieskaitītas pie nekontrolējamām komunikācijas metodēm, nonākot pie sociālo kontaktu tīklu teorijas pamatnostādnēm. Patērētājiem savā starpā komunicējot, apmainoties viedokļiem, dodot padomus utt., veidojās savstarpējās attiecības jeb sociālais kontaktu tīkls, kurš maģistra darba ietvaros tiek izvirzīts kā galvenais patērētāju kredītiestādes izvēles noteicošais faktors un tas nosaka sociālo tīklu teorijas atbilstību darba tēmai un izvirzītajam mērķim. Pētījuma rezultātā tika iegūti aptaujas anketas rezultāti, kas atspoguļo sociālo kontaktu tīklu nozīmīgumu patērētāja lēmuma pieņemšanas procesā, galvenokārt, analizējot AS SEB bankas klientus. Darba apjoms ir 84 lapas, darbā ir iekļautas 28 tabulas, 4 attēli un izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi patērētāju izvēles ietekmējošie faktori, patērētāju sociālie kontaktu tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Factors influencing consumer choice, Consumer social network
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 10:53:46