Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirgzinības plānošana mazajā uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Marketing planning in a small enterprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Bakalaura darba tēma Uzņēmējdarbības plānošana mazajā uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt mārketinga plānošanas īpatnības mazajā uzņēmumā. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām analītiskā apskata nodaļa un pētījumu un aprēķinu nodaļa. Pirmajā nodaļā autore apraksta tirgzinības būtību un nozīmi, kā arī apraksta tirgzinības izpētes un plānošanas posmus. Otrajā nodaļā autore veic tirgus analīzi izpētes objektam, veido SVID analīzi, kā arī veido mārketinga aktivitāšu plānu, izvērtējot uzņēmuma iespējas un vēlmes. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un tiek sniegti priekšlikumi par veiksmīgu tirgzinības plānošanu mazajā uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms ir 61 lapaspuses, kurās ir 11 tabulas, 9 attēli, 2 pielikumi un 15 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi tirgzinības
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 10:18:19