Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Maksātnespējas modeļu izstrāde un to analīze
Nosaukums angļu valodā The Development and Analysis of the Model Insolvency
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs satāv no divām daļām: analītiskā apskata daļa un pētījuma daļa. Pirmajā daļā tika izskatīti sekojoši jautājumi: maksātnespējas jēdziena būtība, maksātnespējas problēmas aktualitāte, Latvijas komercbanku finanšu risku novērtējums, kā arī maksātnespējas metožu klasifikācija un raksturojums. Otrajā daļā, t.i. pētījumā daļā tika analīzēti astoņas maksātnespējas prognozēšanas modeļi, kuriem tiek veikta prcizitātes novērtēšana. Divi no visiem modeļiem pieder pie ātriem un vienkāršiem maksātnespējas prognozēšanas testiem, trīs modeļi pieder ārzemju zinātniekiem un trīs modeļi attiecas pie Latvijas zinātniekiem. Kopumā, no astoņiem modeļiem trīs maksātnespējas prognozēšanas modeļi attiecas pie logit klases. Svarīgais posms pētījumā daļā ir maksātnespējas prognozēšanas logit modeļu izstrāde, kā arī izstrādāta modeļa testēšana, pamatojoties uz 35 Latvijas uzņēmumu finanšu pārskatiem par diviem gadiem, un modeļa precizitātes novērtējums, kas balstas uz ROC līknes konstruēšanas un AUROC (laukums zem ROC līknes) noteikšana. Informācijas avoti, galvenokārt, ir zinātniskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, kā arī interneta resursi. Darbs sastāv no 54 lapām, 14 attēliem, 26 tabulām. Bakalaura darba apraksts: Kirilova O. Maksātnespējas modeļu izstrāde un to analīze. Bakalaura darbs / Zinātniskā vadītāja Voronova I. – Rīga: RTU, 2013. – 62.lpp.
Atslēgas vārdi Maksātnespēja, Latvijas komercbanku finanšu risku novērtējums, maksātnespējas metožu klasifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā ssessment of the Latvian commercial banks risk, insolvency classification of methods
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2013 16:08:36