Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Improvement of the efficiency of business activities in an accounting firm
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Darbs ir veltīts uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Tika izpētīts uzņēmums SIA Biznesa Pamati, kas nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Lai noteikt, kā šobrīd strāda uzņēmums un kādas ir nepieciešamas izmaiņs tālāk, tika veiktas dažādas analīzes uzņemuma darbības analīze, uzņēmuma iekšējas un ārējas vides analīze, ka arī darbības rezultātu finaseāla analīze un SVID analīze. Viss darbs sastāv no piecām lielām daļām, tie ir: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzība un grāfiskā daļa. Analītiskā daļā tiek veikti augšā minētas analīzes, kur tiek izvirzīti trīs galvenie noteikumi, kā paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti. Projekta aprēķinu daļā tiek aprakstītas un veiktas nepieciešamas aprēķinās par tiem trījiem noteikumiem. Otras daļas beigās ir secinājums par to, kādu noteikumu izvēlēties pirmkārt, lai paaugstināt darbības efektivitāti. Tehnoloģiskā daļā tiek izstrādāta uzņēmuma mājas lapas modernizācija. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek akcentēti visie bīstamie faktori, kuri var rasties noteiktājā darba vietā. Ceturta daļā arī tiek izstrādāts pasākumu plāns, kā izvairīties no visiem bīstamiem faktoriem. Un pedēja piekta daļā grafiskā daļā, savākti visas darba gaitā veiktas aprēķināšanas, kas atspoguļojas attēlas, grafikās utt. Pēc visiem aprēķiniem un pētījumiem, ir secinājumi un priekšlikumi. Tur atspoguļojas visi darba gaitā iegūti rezultāti kādas uzņēmumam ir plusi un mīnusi, kādas izmaiņas būs lietderīgas nākotnē, kāpēc bija nepieciešama uzņēmuma mājaslapas modernizācija un kādas izmaksas ir nepieciešamas, lai izvairīties no bīstamiem faktoriem darba vietā.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts, bakalaura darbs, diplomdarbs, grāmatvedība, uzņēmējdarbība, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma, work, accounting services, company, analyses, company"s website, working place
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 19:53:53