Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Uzņēmuma "Fyster" mārketinga stratēģijas izstrāde Latvijas tirgum"
Nosaukums angļu valodā "Development of Marketing Strategy for Company "Fyster" in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ozoliņš Modris
Recenzents Mg.oec., M.sc.paed. S.Gaile
Anotācija Beļuns V. Uzņēmuma FYSTER mārketinga stratēģijas izstrāde Latvijā: Maģistra darbs / V.Beļuns. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. - 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 29 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 17 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju 2014.gadam, lai palielinātu uzņēmuma Fyster tirgus daļu Latvijas insulīna tirgū par 3%. Pirmajā darba daļā autors apskata dažādas farmācijas mārketinga stratēģijas, kas tiek lietotas gan recepšu, gan bezrecepšu zāļu promocijai tirgū. Tāpat tiek analizēti likumi, kas nosaka zāļu reklamēšanas kārtību. Otrajā darba daļā tiek izvērtētas zāļu tirgus attīstības tendences pasaulē un Latvijā, detalizēti tiek izanalizēts Latvijas insulīna produktu tirgus un kompānijas Fyster sniegums, kā arī identificēti iemesli uzņēmuma negatīvajam sniegumam. Trešajā darba daļā ir izstrādāti risinājumi identificēto trūkumu novēršanai - uzņēmuma mārketinga stratēģija, mārketinga un pārdošanu aktivitāšu plāns, kā arī aktivitāšu snieguma galvenie indikatori vienam produktu promocijas ciklam. Darba rezultātā autors secina, ka, lai arī uzņēmums zaudē tirgus daļu kopējā insulīna tirgū, tā aktivitātes galvenokārt ir vērstas uz insulīna tirgus palielināšanu. Uzņēmums lielāko daļu sava laika velta strādājot vismazākajā tirgus segmentā, galvenokārt ar klientiem, kuri nespēj uzsākt insulīna terapiju. Lai uzlabotu sniegumu, tiek ieteikts, ka kompānijas mārketinga stratēģijai jābūt vērstai uz tirgus daļas noturēšanu un palielināšanu lielākajos insulīna tirgus segmentos. Mārketinga un pārdošanu aktivitāšu mērķauditorijai jāaptver galvenokārt ārsti, kuri uzsāk un turpina insulīna terapiju.
Atslēgas vārdi Farmācijas mārketings, mārketings, recepšu un bezrecepšu zāļu virzīšana tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharmaceutical marketing, promotion of prescription and non-prescription drugs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2014 14:54:58