Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Ārvalstu investīciju piesaiste Latvijas reģionālajai attīstībai”
Nosaukums angļu valodā ”Foreign Investment Attraction to Regional Development in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. I.Jurgelāne
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts par tēmu Ārvalstu investīciju piesaiste Latvijas reģionālajai attīstībai. Darba autors ir Oskars Olehno. Investīcijas ir viens no svarīgākajiem aspektiem katras valsts attīstībā, tās veicina valsts kopējo ekonomisko izaugsmi, attiecīgi palielinot gan pieprasījumu, gan piedāvājumu attiecīgajā uzņēmējdarbībā. Investīciju piesaiste reģionālajai attīstībai spēj veicināt attiecīgās nozares attīstību, visa reģiona attīstību, kā rezultātā sekmējot visas valsts kopējo darbību. Reģionu nevienmērīga attīstība Latvijā ir viena no būtiskākām problēmām, kuras iespējamie risinājumi ir pašreiz ļoti aktuāli. Darba mērķis ir izpētīt investīciju vidi Latvijā, novērtēt Vidzemes Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegto pakalpojumu kvalitāti un, balstoties uz faktiem, dot priekšlikumus problēmu mazināšanai. Pirmajā nodaļā ir veikta teorētiskās bāzes izpēte saistībā ar investīcijām, investīciju projektiem un to ekonomisko nozīmi, izpētīts kas ir investīciju vide, reģionālā attīstība un Latvijas nacionālās attīstības faktori, kā arī sniegtas ekspertu atziņas. Otrajā nodaļā veikta Latvijas valsts investīciju vides analīze, kurā analizēti Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Latgales, Vidzemes reģioni un veikta katra reģiona stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (SVID). Trešajā nodaļā raksturoti Lauku atbalsta dienesta lauku attīstības programmas pasākumi un veikta pasākuma Lauku saimniecību modernizācija analīze, kā rezultātā veikta socioloģiskās aptaujas rezultātu analīze, izmantojot SERVQUAL metodi un doti priekšlikumi Lauku atbalsta dienesta sniegto pakalpojumu uzlabošanai. Maģistra darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 52 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 46 attēli un 7 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 80 lappuses.
Atslēgas vārdi ārvalstu investīcijas, Lauku atbalsta dienests, Lauku saimniecību modernizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign investment, Rural Support Service, Modernisation of agricultural holdings
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2013 00:36:55