Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Individuālo komersantu nodokļu piemērošanas problēmas un risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Individual Entrepreneurs Tax Application Problems and Solutions”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents N.Jezdakova, LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Anotācija ANOTĀCIJA Pēc Latvijas Republikas likumdošanas individuālie komersanti ir fiziskās personas, fizisko personu saimnieciskās darbības uzskaites un nodokļu jautājumi Latvijā ir maz pētīti. Daudz plašāk ir pētīta juridisko personu saimnieciskās darbības un nodokļu aplikšanas problemātika. Aplūkojot individuālo komersantu reģistrēšanās dinamiku pēdējos četros gados darba autore ir secinājusi, ka individuālo komersantu skaits strauji sarūk. Iepriekšējos gados tas varētu būt izskaidrojams ar ekonomikas lejupslīdi, bet pēdējo divi gadu laikā ekonomikas stabilizācijas periodā negatīva dinamika nav izmainījusies. Individuālo komersantu skaits valstī strauji samazinās, tas arī nosaka pētījuma nepieciešamību, lai izanalizētu to maksājamo nodokļu struktūru, administratīvo slogu, likumdošanas nepilnības un sarežģītās nodokļu administrēšanas prasības, lai noteiktu šo faktoru ietekmi uz individuāla komersanta saimniecisko darbību. Darba autore uzskata, ka individuālo komersantu nodokļu piemērošanas problēmu un risinājumu izpēte pašreizējā situācijā ir aktuāla. Maģistra darba Individuālo komersantu nodokļu piemērošanas problēmas un risinājumi pētījuma objekts ir individuālo komersantu saimnieciskās darbības aplikšana ar nodokļiem Latvijā, pētījuma priekšmets ir individuālo komersantu maksājamo nodokļu problemātika un tās risināšana. Maģistra darba mērķis ir izpētīt individuālajiem komersantiem piemērojamos nodokļus un ar tiem saistīto problemātiku un rast tai risinājumus, līdz ar to izvērtēt šo faktoru veicinošo vai bremzējošo spēku uz šīs uzņēmējdarbības formas attīstību Latvijā. Maģistra darbam izvirzītie galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1)apskatīt individuālo komersantu saimniecisko darbību un izpētīt tās tiesisko regulējumu, noskaidrot problemātiskos aspektus; 2)izpētīt individuālo komersantu reģistrācijas aspektus valsts iestādēs (Komercreģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā); 3)novērtēt administratīva sloga lielumu; 4)apskatīt individuālajiem komersantiem piemērojamos nodokļus, to aprēķināšanas, uzskaites un maksāšanas kārtību valsts budžetā; 5)izpētīt individuālajiem komersantiem piemērojamo nodokļu problemātiku; 6)piedāvāt risinājumus pastāvošajām problemātiskajām situācijām. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām, kuras kopskaitā sastāda 81 lappusi. Maģistra darbā ir ietverti 3 attēli un 16 tabulas. Maģistra darbā ietvertā informācija, veiktie pētījumi un izvirzītie priekšlikumi ir praktiski izmantojami individuālo komersantu nodokļu normatīvās bāzes pilnveidošanai, kas vecinās nodokļu uzskaites pilnveidošanu un objektivitāti.
Atslēgas vārdi Indivdulais komersants
Atslēgas vārdi angļu valodā Individual Entrepreneurs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 10:07:22