Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Tax Payment in “Child Health Center of Daugavpils” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma: Nodokļu nomaksas analīze SIA ”Daugavpils bērnu veselības centrs”. Darba mērķis: ir izanalizēt sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „Daugavpils bērnu veselības centrs” nodokļu uzskaiti. Izstrādāt praktiskās rekomendācijas uzņēmumam SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” nodokļu uzskaites problēmu risināšanā. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūra un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļā tiek dots raksturojums par LR tiešus un netiešus nodokļus. Otrajā daļā attēloti grāmatvēdības uzskaites svarīgākās likumdošanas prasības SIA „DBVC”. Trešajā daļā ir izstrādats uzņēmuma bilances un peļņas (zaudējumu) pārskata horizontālā analīze, rentabilitātes analīze, un izveidoti pasākumi finansiālas uzņēmumu uzlābošanas, uzņēmuma nodokļu maksājumu analīze. Darba apjoms ir 55 lappuses bez pielikumiem. Tas satur 6 attēlus, 19 tabulas, 5 formulas. Diplomdarba izstrādašanā tika izmantoti speciāla literatūra, SIA „DBVC” finanšu gada pārskati 2009.-2012. gadiem un interneta avoti.
Atslēgas vārdi Nodokļu nomaksas analīze SIA ”Daugavpils bērnu veselības centrs”.
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Tax Payment in “ Child Health Center of Daugavpils” Ltd.”
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 23:51:52