Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla apmierinātības un motivācijas nodrošināšanas projekts valsts iestādē "X"
Nosaukums angļu valodā „Project for ensuring staff satisfaction and motivation at a state institution „X””
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mūrniece L., Personāla apmierinātības un motivācijas nodrošināšanas projekts valsts iestādē "X": Diplomprojekts/ Vadītājs: Reinfelde S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU,2012. – 100 lpp. Diplomprojekta apjoms: 100 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 28 attēli; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 37 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla atlasē, darbinieku motivācijā un apmierinātībā ar darbu, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta iestādes personāla atlases, darbinieku motivācijas un apmierinātības ar darbu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases, motivācijas un apmierinātības ar darbu teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri motivācijas paaugstināšanas un personāla atlases jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti personāla atlases pilnveidošanai un 6 projekti personāla apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi motivācija, apmierinātība ar darbu, personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel selection, employee motivation, job satisfaction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 16:18:33