Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finanšu stāvokļa optimizēšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “The Companys Financial Position Optimization Opportunities”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Finanšu krīzes apstākļos atvērtā tipa Latvijas ekonomikā uzņēmumiem radās problēmas ar kapitāla struktūru un apgrozības līdzekļu trūkumu, kuru pasliktināja komercbanku kreditēšanas pārtraukšana vai kreditēšanas nosacījumu būtiskā pastiprināšana. Savlaicīgi izstrādājot un ieviešot pasākumus, kas virzīti uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanai ilgtermiņa periodā, jebkuram uzņēmumam rodas iespējas palielināt savu potenciālu, atjaunot maksātspēju un rentabilitāti. Šāds brīdinājums par negatīvu tendenču attīstību uzņēmumā ir iespējams tikai sistemātiski veicot finanšu stāvokļa analīzi, pārbaudot finanšu stabilitāti un uzņēmuma izturīgumu finanšu rādītāju pasliktināšanai. Visā pasaulē sabiedriskās ēdināšanas bizness tiek uzskatīts par riskantu ieguldījumu veidu. Pēc autores novērtējuma aptuveni 50% jaunatvērto ēdināšanas uzņēmumu nespēj sasniegt 2 gadu ilgu darbības laiku. Neskatoties uz to, minētais biznesa veids aizvien piesaista kapitāla īpašnieku uzmanību, tomēr ir jāveic daudz nopietnāka izpēte. Krīze atstāja negatīvi ietekmi uz ēdināšanas finanšu rādītājiem. Cieta arī SIA FRISTAR, kura dibināta pirms krīzes, un tikai daļēji spēja nodrošināt finansiālā stāvokļa stabilizācijas pasākumus. Bet līdz ar to bija iespējams izdarīt būtiskus secinājumus un priekšlikumus. Diplomdarba struktūru veido divas galvenās nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota finanšu analīzes loma uzņēmuma stāvokļa uzlabošanā. Šajā nodaļā tiek aplūkoti finanšu analīzes jēdziena un būtības teorētiskie aspekti, izpētīti finanšu analīzes objekti, īpatsvari un tendences, kā arī sniegta finanšu koeficientu būtība un pielietošanas īpatnības. Darba otrajā nodaļā ir aprēķināti finanšu analīzes un maksātnespējas rādītāji, kā arī ir atklātas un pamatotas tendences, kas ietekmē uzņēmuma finansiālo stāvokli. Tiek veikts bankrota tests. Diplomdarba objekts ir SIA FRISTAR. Diplomdarba priekšmets ir finanšu stāvokļa izpēte, finanšu koeficienti, finanšu analīze, vertikālā analīze, horizontālā analīze, finanšu stāvokļa pilnveidošana. Darba pamatnodaļas veido viena teorētiskā un viena praktiskā daļa. Diplomdarba apjoms ir 61.lpp., darbā ir 19 tabulas ,21 attēls un 7 pielikumi. Izmantoti 26 literatūras avoti. Darbs var tikt izmantots, lai veiktu tālākus pētījumus uzņēmuma finanšu darbības uzlabošanai, biznesa plāna, uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijas izstrādē.
Atslēgas vārdi rentabilitāte, likviditāte, finansiālā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā profitability, liquidity, financial analysis
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 14:25:19