Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Mikroviļņu antenu parametru novērtējums Ka diapazonā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Microwave Antennas Parameters in Ka Band
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs V.Bobrovs
Recenzents O.Ozoliņš
Anotācija Pētnieciskais darbs "Mikroviļņu antenu parametru novērtējums Ka diapazonā" ir noslēguma darbs bakalaura studiju programmas "Telekomunikācijas" ietvaros. Darbā tiek pētīta antenu raksturojošo parametru izmaiņu ietekme uz uztvertās jaudas līmeni, lauka stiprumu un PSO. Tas kopumā sastāv no trim nodaļām. Pirmajās divās no tām ir aprakstīta darba teorētiskā bāze. 1. nodaļa iekļauj mikroviļņu raidīšanas, uztveršanas un izplatīšanās priekšnosacījumu raksturojumu, savukārt 2. nodaļā tiek ietverts antenu raksturojošo parametru un biežāk sastopamo, kā arī konkrētu piemēru Ka diapazonā funkcionējošu antenu izklāsts. 3. nodaļā tiek aprakstīta darba eksperimentālā daļa, kas tiek veikta, realizējot datorsimulāciju ICS Basic programmatūrā ar raidošo un uztverošo antenu. Pēc tam tiek dots iegūto rezultātu izvērtējums un salīdzinājums. Nobeigumā tiek analizēta darba mērķa un uzdevumu izpildes gaita, kā arī tiek dots ieskats darba tālākā attīstībā. Darbs balstās uz 28 literatūras avotu analīzi un kopumā sastāv no 76 lappusēm, tajā ir iekļautas 40 formulas, 47 attēli, kā arī tam ir pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mikroviļņu Antena Ka diapazons
Atslēgas vārdi angļu valodā Microwave Antennas Ka band
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 17:03:34