Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespējas un risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā The possibilities and solutions for implementation of quality management system in property management company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
Recenzents LNPAA valdes priekšs. Ģirts Beikmanis
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespējas un risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā”. Maģistra darbā tiek apskatītas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespējas un nepieciešamību nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamentā. Pirmajā daļā – analītiskajā autore analizē nekustamā īpašuma tirgu Latvijā periodā no 2006. līdz 2012. gadam (ieskaitot), sniedzot nelielu ieskatu 2013. gada pirmā ceturkšņa datos par nekustamo īpašumu un ekonomiskiem rādītājiem valstī. Galvenais fokuss ir vērsts uz Rīgas komerctelpu, tieši B/ A klases biroju ēku un tai skaitā investīciju darījumu tirgus segmenta dinamiku augstāk norādītajā periodā. Otrā – teorētiskā daļā tiek apskatīti kvalitātes vadības jēdziena pirmsākumi, kvalitātes standartu rašanās un attīstība un mūsdienu izpratne par kvalitātes vadības principiem, uzņēmuma iekšējās un ārējās vides ietekmi uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespējām. Trešajā – praktiskajā daļā tiks veikta nozares vides analīze, izmantojot M.Portera modeli, SWOT, SVID analīzes, Bostonas un General Electric matricu, kā arī tiks identificētas darbības, ko nepieciešams veikt kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai SIA „Vestabalt”. Maģistra darbā veiktā analīze un pētījums pamatoti uz LR likumdošanas aktiem, informāciju no LR Valsts zemes dienesta, Zemesgrāmatu nodaļas, Centrālās statistikas datiem, speciālo literatūru, nekustamā īpašuma nozares speciālistu publicētiem un nepublicētiem materiāliem, preses izdevumiem, internetā pieejamo informāciju un autores darbavietas Colliers International Advisors iekšējiem dokumentiem. Pētījuma periods - 2006.-2012.gads, t.sk. ir sniegts neliels ieskats 2013. gada nekustamā īpašuma tendencēs. Darba apjoms 115 lapaspuses, tajā ir 31 attēls, 16 tabulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana nekustamā īpašuma pārvaldīšanas departamenta
Atslēgas vārdi angļu valodā Implementation of quality management system in property management company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 10:56:27