Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums "Studentu starptautiskās mobilitātes procesa organizācija un vadība augstskolās"
Nosaukums angļu valodā “Organisation and Management of International Student Mobility Process in Higher Educational Inststitutions”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec. Jolanta Priede
Anotācija Maģistra darbu "Studentu starptautiskās mobilitātes procesa organizācija un vadība augstskolās" maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Santa Priedīte. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta un analizēta studentu starptautiskās mobilitātes procesa būtība, nepieciešamība, veidi, kā arī dažādas mobilitātes atbalsta programmas Eiropas Savienībā un pasaulē. Darba otrajā daļā, lai noskaidrotu studentu mobilitātes procesa organizācijas un vadības principus un pieredzi augstskolās, tiek veikta anketēšanas un pētījuma rezultātu analīze un salīdzināšana, kā arī tiek apskatīta studentu starptautiskās mobilitātes procesa vadība Rīgas Tehniskajā universitātē. Darba trešajā daļā autore piedāvā trīs novitātes elementus: - Priekšlikumi studentu starptautiskās mobilitātes procesa organizācijai augstskolās jaunās Erasmus+ programmas ietvaros; - Studentu starptautiskās mobilitātes procesa reorganizācija augstskolā; - Studentu starptautiskās mobilitātes procesa finansēšanas metodikas izstrāde Rīgas Tehniskajā universitātē. Maģistra darba apjoms ir 100 lpp., kur ir iekļautas 10 tabulas, 24 attēli, 1 formula, 9 pielikumi uz 14 lpp. un 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi studentu starptautiskā mobilitāte, mobilitātes procesa organizācija un vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā international student mobility, organisation and management of mobility process
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 10:02:27