Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kredītrisku vadīšanas modeļi Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Models of Credit Risk Management in Latvia "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Analītiskajā daļā tiek pētīta kredītriska jēdziena būtība, to pārvaldīšanas metodes, kredītu funkcijas un veidi, kas palīdzēs labāk saprast pētīšanas rezultātus, tiek veikts kredītu kvalitātes situācijas vērtējums, kā arī tiek pētīti Latvijas komercbanku darbības rādītāji par pēdējiem četriem gadiem un kredītrisku analīzes sistēmu reglamentējošie normatīvie dokumenti. Teorētiskajā daļā tiek pētīti kredītspējas novērtēšanas modeļi, Bāzele II kapitāla pietiekamības konvencija, jeb Bāzele II noteikumi, kuru mērķis bija banku vadības fokusēšanās uz risku vadības uzlabošanu. Tāpat teorētiskajā daļā tiek pētīta kredītriska dimensijas un riska vadīšana, kā arī instrumenti, kas nodrošina riska realizācijas varbūtības samazināšanu. Izmantojot analīzes datus, uz faktiskā materiāla bāzes tiek izstrādātas novitātes. Zinātniskajā praktiskajā daļā tiek izanalizēti Swedbank banku darbības, kreditēšanas procesa un kapitāla prasību raksturojums, kredītriska novērtēšanas sistēmas analīze, tiek izskatītas to pilnveides iespējas, kā arī tiek izstrādāti kreditēšanas novērtēšanas procedūras.
Atslēgas vārdi Kredītrisku vadīšanas modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Models of Credit Risk Management
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 22:18:29