Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "OSB plātņu ražošanas ēka"
Nosaukums angļu valodā "OSB board production building"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.Goremikins
Recenzents V.Lapsa
Anotācija Diplomprojekta ietvaros ir izstrādāts bakalaura darbs ar nosaukumu Telpiskās koka kopnes ar metāla savilci racionālie parametri un inženierprojekts ar nosaukumu OSB plātņu ražošanas ēka. Bakalaura daļa ir veltīta telpiskās kopnes ar metāla savilci racionālo parametru noteikšanai. Darba sākumā ir apskatītas koksnes, būvkoku un dažādu koka konstrukciju īpatnības, tai skaitā koka konstrukciju aprēķina īpatnības. Pētījumam tika izvēlēta konkrēta konstrukcija. Tālāk ir aprakstīta pētījuma metodika un tiek dots pētījuma plāns. Darba būtība ir telpiskās kopnes ar metāla savilci racionālo ģeometrisko parametru piemeklēšana pie laiduma 21m. Optimizācijas parametri ir koka un tērauda materiālu patēriņi un naudas izmaksas par konstrukciju un to tilpuma apkuri. Vadāmie faktori ir konstrukcijas augstums un platums. Nākošās nodaļās tiek parādīti konkrētie skaitliskie aprēķini un tiek doti darba rezultāti un secinājumi. Pētījumā rezultātā tiek iegūtas piecas prasītās sakarības un ir izanalizētas to īpatnības. Vadoties pēc konstrukcijas cenas un izmaksām par tās tilpuma apkuri 15 gadu laikā realizācijai pie laiduma 21m tiek piedāvāta telpiskā kopne ar metāla savilci ar platumu b=2.45m un augstumu h=2.7m. Inženierprojekta daļa ir veltīta OSB plātņu ražošanas ēkas aprakstam, projektēšanai, aprēķiniem, būvdarbu tehnoloģijas un darba un vides aizsardzības prasībām. Projektējamās ražošanas ēkas izmēri plānā ir 28x76m un tās augstums ir 13m. Darba saturs secīgi iekļauj sevī šādas daļas: arhitektūra un objekta vispārtehniskais raksturojums, ģenerālais plāns, konstruktīvais izpildījums, pielietotā apdare, siltumtehniskie parametri, ugunsdrošības jautājumi; inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie raksturojumi un risinājumi; variantu salīdzinājums; atsevišķu konstruktīvo elementu kontrolaprēķini, dimensiju pārbaudes; būvdarbu veikšanas organizācija: situācijas izvērtējums, būvlaukuma plāns, darbu sagatavošanas apraksts un procesu shēmas, materiālu piegāde un grafiki, darbaspēka un būvmašīnu kustības nodrošinājums (grafiki), darbu tehnoloģija, kalendārais plāns; darba aizsardzība un drošības tehnika, ugunsdrošības pasākumi objektā un vides aizsardzība. Inženierprojekta grafiskā daļā sastāv no 8 A1 formāta lapām. Diplomprojekta valoda ir latviešu. Darba apjoms ir 164 lpp un satur 75 attēlus, 32 tabulas, 2 pielikumus. Darba izstādei tika izmantoti 32 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi OSB plātņu ražošanas ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā OSB board production building
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 12:36:04