Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Stratēģiskā plānošana ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Strategic planning in a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Šajā darbā, apskatot uzņēmumu tirgvedības stratēģiju teorijas pamatprincipus, ir izvērtēts preses mediju tirgus un izvirzīti priekšlikumi konkrēta uzņēmuma attīstības stratēģijas posmiem. Darba mērķis ir izstrādāt uzņēmuma ACC stratēģijas ieviešanas posmus. Bakalaura darba pirmā daļa ir veltīta teorētisko aspektu par stratēģisko plānošanu apkopojumam. Darba otrā daļā tiek analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide nozares un valsts ekonomiskās situācijas kontekstā. Darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi attīstības stratēģijas plāna posmiem. Darbā ir apstiprināta drukāto mediju tirgus segmenta lejupslīde, ko izraisa strauji pieaugušais preses izdevumu klāsts valstī līdz 2008.g., kam seko elektronisko mediju invāzija Latvijā un ekonomiskās krīzes ietekme uz iedzīvotāju pirktspēju. Darbā izvirzītos secinājumus un priekšlikumus savā komercdarbībā var izmantot ne tikai uzņēmums ACC, bet jebkura izdevniecība Latvijā, kas darbojas drukāto mediju segmentā. Darbs sastāv no 59 lapām, 9 attēliem, 11 tabulām, 3 pielikumiem un tajā ir izmantoti 17 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Stratēģijas izstrāde, tipogrāfijas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy design, printing company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 00:03:38