Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pamatlīdzekļu izmantošanas optimizēšana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of use of Equipment in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents Lekt., Mg.oec. K.Marinska
Anotācija Ausmas Kārkles bakalaura darba tēma Pamatlīdzekļu izmantošanas optimizēšana uzņēmumā. Tēma saistīta ar pamatlīdzekļu optimizāciju uzņēmumā šajos nestabilajos ekonomiskajos apstākļos. Darbā ir izpētīta pamatlīdzekļu dažādie amortizācijas paņēmieni uzņēmumā, ko ir iespējams izvēlēties pielietot katram uzņēmumiem patstāvīgi Latvijas politikā. Uz tā bāzes, autore ir izstrādājusi priekšlikumus un aprēķinus kā uzņēmējiem racionālāk izmantot savus pamatlīdzekļa amortizācijas paņēmienus un to sadalījumu pilnveidošanu. Galvenā nozīme ir uzņēmuma nākotnes uzņēmējdarbības plāni, ko ietekmē autores piedāvātās izvēlēties iespējas uzņēmuma. Aprēķini veikti uz konkrēta uzņēmuma bāzes, kas darbojas gan publiskajiem pasūtījumiem, gan privātiem pasūtījumiem. Tā kā pamatlīdzekļu amortizācijas paņēmieni ir daudz, autore ir izstrādājusi optimizācijas modeļus tikai lineāro, ģeometriski degresīvo un aritmētiski degresīvo metodēm. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām, kas sīkāk sadalītas apakšlīmeņos. Pirmajā nodaļā ietverta analītisko apskata informācija par pamatlīdzekļu būtību uzņēmumā, pamatlīdzekļu amortizācijas veidiem, pamatlīdzekļu pilnveidošanas iespējām un pamatlīdzekļu optimizācijas paņēmieniem. Otrajā nodaļā ietver pētījumu un aprēķina daļu. Tiek izpētīts sistemātiski uzņēmuma vides raksturojums un uzņēmuma finanšu raksturojumu 4 gadu periodā. Klasificēti uzņēmēmam esošie pamatlīdzekļi. Darba autore uz konkrēta uzņēmuma bāzes vaica pamatlīdzekļu optimizācijas iespējām, veic aprēķinus pamatlīdzekļu amortizācijas metodēm. Darbā uzsvērts pamatlīdzekļu klasifikācijas plānošanas svarīgums, kā arī optimizācijas izstrādes iespējas. Darba izstrādē tiek izmantotas ekonomiskās, statiskās un grafiskās analīzes metodes, kā arī optimizācijas modeļi, kā rezultātā noslēgumā doti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba izstrādāšanai autore izmantojusi pētnieciskos darbus menedžmentā, statistikā, prognozēšanā un vadības grāmatvedībā. Situācijas novērtējumam uzņēmumā un attīstība tendencēm izmantoti Interneta resursi. Aprēķiniem un prognozēm izmantoti tipogrāfijas uzņēmuma finanšu un iekšējie materiāli. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 77 lappusēm (neskaitot pielikumu). Darbā izveidotas 14 tabulas, 18 literatūras avotu skait, kā arī 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pamatlīdzekļi, Amortizācija, Optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Equipment, amortization, Optimization
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 16:18:05