Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Personal Income Tax Administration"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija Darba nosaukums ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas analīze. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no lielākajiem un svarīgākajiem no tiešo nodokļu grupas nodokļiem, kas ieņem būtisku vietu visu nodokļu vidū un kas ir īpaši aktuāls mūsdienās, kad notiek straujas izmaiņas esošajā likumdošanā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no nodokļu veidiem, kas skar visus strādājošos, protams, tos, kuri maksā šo nodokli, kā arī pārējos, kas veic ar šo nodokli apliekamās darbības un neizvairās no savu ienākumu deklarēšanas. Darba mērķis ir izpētīt nodokļu administrēšanas procesu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu Latvijā, ka arī izanalizēt problēmas, kas rodas iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem aprēķinot pārmaksāto nodokli un Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem pārbaudot to pareizību un veicinot to turamāko administrēšanu. Analizēt nodokļu administrēšanas procesa problēmjautājumus un pilnveidot šo procesu, izsakot priekšlikumus, kas spētu uzlabot esošu situāciju, kā arī paaugstinātu sabiedrības motivācijas līmeni nodokļu maksāšanā. Mērķa sasniegšanai tiks iztirzāta un izanalizēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra loma un funkcijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas procesā. Darba pētījumu objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā un darba pētījumu priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju iesniegtas gada ienākumu deklarācijas. Darbā izmantotās vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes metodes (statistiskās analīzes, indukcijas un dedukcijas, grupēšanas), kā arī empīriskās analīzes metodes. Darba izstrādes gaitā tiks izmantota zinātniskā literatūra, mācību literatūra, statistisko datu krājumi, likumdošanas normatīvo aktu krājumi, kā arī VID publicētie un nepublicētie resursi, internetā pieejamās publikācijas un pētījumi. Darba rezultātā ir izstrādāti secinājumi un izteikti priekšlikumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas uzlabošanai un pilnveidošanai. Darbs veidots, balstoties uz jaunākiem pieejamiem datiem un informācijas avotiem. Darbs sastāv no trim daļām, 79 lappusēm, 5 pielikumiem, 43 literatūras avotiem, 24 attēliem, 2 formulām un 9 tabulām.
Atslēgas vārdi Nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nodokļu administrēšanas analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax, Personal Income Tax, Analysis of Tax Administration.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 15:54:17