Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmas salīdzinājums"
Nosaukums angļu valodā "Comparison of Latvian and Estonian Tax System"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents I.Bahanovska, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarba tēma ir Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmas salīdzinājums. Aktualitātes - Latvijas uzņēmējus vairāk pievilka Igaunijas nodokļu sistēma. Diplomdarba mērķis ir novērtēt Igaunijas nodokļu sistēmas veiksmīgāko piemērošanu, salīdzinot ar Latvijas nodokļu sistēmu, biznesa vajadzībām un tautas saimniecībai kopumā. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apskatīt galvenos Igaunijas nodokļus, to likmes; 2. Izpētīt pieejamo statistiku saistībā ar Igaunijas un Latvijas nodokļu ieņēmumiem; 3. Veikt Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmu salīdzinājumu; 4. Salīdzinot darbaspēka izmaksas; 5. Salīdzinot nodokļu administrēšanu procesu un politiku. Darbs sastāv no trim daļām pirmajā tiek apskatīta Igaunijas un Latvijas Nodokļu sistēmas veidošanas pamatprincipi, otrajā veikta salīdzināšana par Igaunijas un Latvijas nodokļu sistēmām ieņēmumu daļas analīzē valsts budžetā un pašvaldības ienākumos, bet trešajā daļā veikta nodokļu maksājumu analīze uz SIA Sika Baltic piemēra. Darbā galvenokārt tiek izmantotas ekonomiskās, salīdzināšanas, analīzes metodes, kā arī ekonomiski matemātiskās, ekspertu novērtējuma metodes un loģiskas pētīšanās metodes. Par pētījuma avotiem diplomdarbā kalpoja Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, juridiskā un ekonomiskā literatūra, elektroniskie informācijas avoti, raksti, komentāri, kā arī sabiedriskas aktivitātes un darbā gūtā pieredze. Pētījuma objekts ir Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēma. Pētījuma priekšmets ir Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmu analīze un salīdzinājums. Darba rezultāti: ir salīdzināta Latvijas un Igaunijas Nodokļu sistēma, ir noteikts Igaunijas nodokļu sistēmas pozitīva piemērošana biznesam. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par Latvijas un Igauņu nodokļu sistēmas uzlabošanu. Diplomdarba apjoms ir 73 lappuses, tas satur 19 tabulas, 7 attēlus, 6 pielikumus un 58 izmantotus literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmas salīdzinājums, nodokļu maksājumu analīze uz SIA "Sika Baltic"
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian and Estonian tax system comparison, analysis of tax payments to Ltd. "Sika Baltic"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 12:30:45