Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "ERAF līdzfinansēto satiksmes uzlabošanas projektu ekonomiskais novērtējums"
Nosaukums angļu valodā „Economic evaluation of traffic improvement projects cofinanced by ERDF”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.L.Ādamsone
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir ERAF līdzfinansēto satiksmes uzlabošanas projektu ekonomiskais novērtējums, tā mērķis aprēķināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu ekonomisko novērtējumu un veikt ar to saistīto jautājumu analīzi, lai noskaidrotu vai šādu projektu ieviešana ir ekonomiski pamatota un dot kādu naudas izteiksmē novērtējamu labumu sabiedrībai un valsts ekonomikai kopumā. Lai veiksmīgi tiktu sasniegts darba mērķis, tika gūts ieskats dažādās investīciju projektu novērtēšanas metodēs, izvēlēta piemērotākā un veikti attiecīgi aprēķini. Kā arī balsoties uz statistikas datiem tika analizēta un novērtēta veikto ieguldījumu ietekme uz satiksmes drošību. Pētījuma rezultātā autore konstatēja trūkumu projektu atlases vērtēšanas procesā, kas radies normatīvo aktu prasību dēļ. Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka projektu vērtēšanas procesā gadījumos, kad vairākiem projektiem piešķirts vienāds punktu skaits, finansējumu ERAF satiksmes drošības uzlabojumu veikšanas projektu realizācijai nevajadzētu piešķirt balstoties uz zemāko pašvaldības attīstības indeksu, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi, kā arī finansējumu nevajadzētu piešķirt balstoties uz to, ka attiecīgajā reģionāvai pašvaldībā ir visaugstākais ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits, jo projekta efektivitāti nosaka nevis reģistrēto CSNg skaits, bet gan novērsto CSNg skaita attiecība pret izlietoto finansējumu. Viens no būtiskākajiem priekšlikumiem ir situācijās, kad projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātā projekti iegūst vienādu punktu skaitu, finansējums būtu jāpiešķir tā projekta realizācijai, kura ekonomiskās efektivitātes rādītāji ir augstāki, savukārt gadījumos, ja tie ir vienādi, finansējumu jāpiešķir tā projekta realizācijai, kura atrašanās reģionā ir lielāks reģistrēto CSNg skaits. Balstoties uz darba gaitā izdarītajiem secinājumiem, tika izstrādāti arī citi priekšlikumi, kurus vajadzētu izvērtēt un emt vērā, lai uzlabotu projektu atlases mehānismu un novērtēšanu. Darba apjoms ir 86 lapas, darbā ir 23 tabulas, 24 attēli, izmantoti 31 literatūras avots un pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi ERAF; Satiksmes drošība uzlabošana; investīciju projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā ERDF; traffic improvement; investment project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.04.2011 23:55:22