Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Economic Activities of a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Mg.oec D.Ščeulovs
Anotācija Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes students, kurš raksta diplomprojektu par tematu Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts. Darba mērķis: veicot pašnodarbinātas personas analīzi, kas ir reģistrējies kā individuālā darba veicējs foto pakalpojumu jomā, izstrādāt saimnieciskās darbības pilnveidošanas projektu. Darbs sastāv no 5 daļām. Katra daļa sastāv no vairākām nodaļām un apakšnodaļām. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek veikta tādu literatūras avotu analīze kā monogrāfijas, mācību grāmatas, zinātniskie raksti, darbinieku publikācijas, valstu likumdošanas dokumenti u.c. dokumenti, kā arī tiek analizēts konkrētā uzņēmuma ekonomiskie un tehniskie rādītāji, kā rezultātā tiek izvirzīta problēma. Otrajā daļā bakalaurants parāda, kā ar ekonomisko aprēķinu starpniecību, izmantojot analītiskās daļas rezultātus, ieteikumus esošas problēmas atrisināšanai. Darba trešajā daļā tiek veikti konkrētās darbības modeļi programmnodrošinājuma ziņā un tiek sniegti tehnoloģiskie aprēķini jaunas mājas lapas izveidei. Ceturtajā daļā tiek aprakstīti darba un dabas aizsardzības jautājumi, tiek sniegti priekšlikumi un ieteikumi, lai uzlabotu esošo darba un dabas drošību. Diplomprojekta piektajā daļā tiek atspoguļoti grafiski galvenie darba rezultāti. Darba apjoms ir 78 lapas, kas sastāv no 20 tabulām, 36 attēliem un 5 pielikumiem. Darba izveidē tika izmantoti 20 literatūras avoti, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta mērķis ir sasniegts un darba autors iesaka visiem interesentiem izlasīt darbu Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, ekonomika, peļņa, saimnieciskā darbība, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Business, economy, profit, economic activity, development
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 14:39:33