Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Eiropas Savienības muitas politikas ietekme uz ārējo tirdzniecību"
Nosaukums angļu valodā "Impact of European Union customs policy on foreign trade"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Bukša, VID MP vecākā muitas eksperte
Recenzents A.Čevers, RTU docents
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Eiropas Savienības muitas politikas ietekme uz ārējo tirdzniecību. Diplomdarbā izvērtēti Eiropas Savienības muitas politikas galvenie pamatvirzieni tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm, kas veicina Eiropas Savienību ārējo tirdzniecību un ilgspējīgu ekonomisko attīstību. Diplomdarba mērķis izpētīt kāda ir Eiropas Savienības muitas politika un cik lielā mērā tā ietekmē ārējās tirdzniecības pastāvēšanu un attīstību, kā arī to, vai sarežģītās muitas procedūras un augstas nodokļu likmes, preču plūsma neierobežo tirdzniecības dalībnieku aktivitāti. Mērķa sasniegšanai ir uzstadīti sekojošie uzdevumi: Noteikt muitas sistēmas un procedūru pamatprincipus, aplūkot muitas maksājumu aprēķinu principus. Aplūkot starptautiskās tirdzniecības veicinošos pasākumus starptautiskie līgumu darbību, Pasaules Tirdzniecības organizācijas aktivitāti. Izpētīt Latvijas muitas politiku, tās prioritātes un Latvijas lomu ārēja tirdzniecībā. Analizēt ES muitas politikas nozīmi ārējo tirdzniecības sakaru izveidē, noteikt ES dalībvalstu eksporta partnerus. Analizēt Latvijas muitas darbības rezultātus salīdzinājumā ar ES dalībvalstu muitas darbības rezultātiem. Izstradāt priekšlikumus, kas var veicināt ārējās tirdzniecības apjoma pieaugumu. Pētījuma objekts ES muitas politika. Pētījuma priekšmets Latvijas ārējā tirdzniecība. Diplomdarbā ir četras nodaļas. Pirmajā nodaļa ir noskaidrota muitas politikas jēdziena būtība un aplūkota Muitas Pārvaldes struktūra. Otra nodaļa ir veltīta muitošanas darbību izpētei, raksturotas muitas procedūas un muitas maksājumi Trešā nodaļā ir aplūkotas starptautiskās tirdzniecības teorijas, izvērtēta starptautisko līgumu ietekme uz Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības politiku, apzināta Pasaules Tirdzniecības organizācijas loma starptautiskajā tirdzniecībā. Ceturtā nodaļā ir noskaidrotas Latvijas muitas politikas prioritātes, noskaidrotas ārējas tirdzniecības veicinošas muitas darbības, ka arī aplūkota preču aprīte starp ES un ārpuskopienas valstīm. Analizējot ārējo tirdzniecību starp Eiropas Savienību un ārpuskopienas valstīm, kā piemērs parādīts Latvijas muitas kravas deklarāciju, muitas maksājumu, preču aprites salīdzinājums ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Diplomdarbā sniegti secinājumi par ES muitas politikas ietekmi uz ārējo tirdzniecību un priekšlikumi par ārējo tirdzniecību veicinošām muitas darbībām, kuru rezultātā sagaidāma lielākā ES komersantu konkurētspēja un ārējās tirdzniecības apjoma pieaugums. Diplomdarba apjoms 75 lpp. Darbā ir 2 tabulas, 21 attēls,4 formulas, 3 pielikumi. Bibliografiskajā sarakstā ir 34 vienības.
Atslēgas vārdi ES muitas, politika, Latvijas muitas politika, ārejā tirzdniecība, imports, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā EU customs policy, export, import, Latvian customs plicy
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 00:55:26