Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sociālo tīklu līdzdalība uzņēmējdarbības attīstībā"
Nosaukums angļu valodā "Social networking in entrepreneurship development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents Dr.oec.,prof. R.Taraškevičs
Anotācija Lācis J. Sociālo tīklu līdzdalība uzņēmējdarbības attīstībā: Maģistra darbs J.Lācis, K.Kozlovskis. Rīga: RTU IEVF RUE katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana , 2011. 83 lpp. Pētījuma objekts ir sociālie tīkli. Pētījuma priekšmets ir sociālo tīklu ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. Maģistra darba mērķis ir apzināt faktus un iepriekšējo pētījumu dažādus aspektus par sociālo tīklu ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību, lai izstrādātu modeli, kas atspoguļo šo ietekmi un novērtētu sociālo tīklu uzņēmējdarbības potenciālu. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 83 lappuses. Darbā iekļauti 36 attēli, 18 tabulas, 10 formulas. Maģistra darba izstrādei izmantoti 86 literatūras un citi informācijas avoti. Analītiskajā daļā tiek veikta sociālo kapitālu un sociālo tīklu teorijas analīze, raksturotas sociālo tīklu attīstības stadijas un īpatnības, parādīta Latvijas iedzīvotāju dalība sociālajos tīklos un analizēta pašreizējā situācija Latvijas ekonomikā. Teorētiskajā daļā, pamatojoties uz zinātniskās literatūras analīzi un publikācijām dažādos biznesa preses izdevumos, konceptuāli pamatota sociālo tīklu loma uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī izskatīts uzņēmējdarbības iespēju identifikācijas process. Pamatojoties uz autora izstrādāto modeli, noformulēti apsekojuma jautājumi. Šajā daļā tiek sniegts teorētiskais pamatojums, lai novērtētu sociālo tīklu vērtību. Zinātniski praktiskajā daļā tiek analizēts autora sociālā tīkla Flameable.lv projekts. Izmantojot salīdzinājuma metodi un reālo iespēju līguma metodi, tiek novērtēta konkrētā sociālā tīkla vērtība. Autors izdara secinājumus par reālo iespēju līguma metodes piemērojamību sociālo tīklu vērtības noteikšanai un novērtē sociālo tīklu dalībnieku potenciālu biznesa iespēju identificēšanā.
Atslēgas vārdi sociālie tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā social networks
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 14:56:58