Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Autoservisa ar biroja telpām būvniecība"
Nosaukums angļu valodā "Construction of car service and office building"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs B.Gaujēna
Recenzents J.Justs
Anotācija Par inženierprojekta tēmu tiek izvēlēta Autoservisa ar biroja telpām ēkas būvniecība. Objekta atrašanās vieta ir Valmierā, Rīgas ielā 103. Ēka ir projektēta trijos apjomos. Centrālais apjoms paredzēts trīs stāvos, kur 1 stāvā atrodas autosalons, otrajā un trešajā stāvā - biroju telpas. Otrajā apjomā ir autoservisa telpas, trešajā apjomā - automazgātuves un noliktavu telpas. Objekta kopēja platība 2125,95 m2. Objekta kopējās izmaksas 1 050 161,15 Ls. Grunts hidroģeoloģiskie dati augsnes kārta 40cm, smilšmāls 2,6m, māls 4m. Sasaluma dziļums 0.93m. Gruntsūdens līmenis 2.95m. Urbuma dziļums 7m. Inženierkomunikācijas plānots pieslēgt pie pilsētas centrālajiem tīkliem. Inženierprojektā ir izstrādātas sekojošas daļas arhitektūra, sanitāri tehnisko iekārtu principiālie risinājumi, galveno nesošo konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums, pamatvarianta konstrukciju aprēķins un dimensionēšana, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, objekta ekonomiskais pamatojums, darba aizsardzība, drošības tehnika un vides aizsardzība. Lapu skaits 87 Attēlu skaits - 15 Tabulu skaits - 6 Izmantoto formulu skaits - 207 Rasējumu skaits 8 Par bakalaura pētījuma tēmu tika izvēlēta Nesošo mūra sienu bloku salīdzinājums. Darbā apskatītās tēmas izstrādājuma siltumpretestība, stiprība, uguns izturība, skaņas izolācija, izmantošanas veids, mūrēšanas tehnoloģija, sienas izmaksas uz 1m2. Lapu skaits 23 Tabulu skaits 23 Izmantoto formulu skaits 21
Atslēgas vārdi Autoserviss, biroja telpas, metāla konstrukcijas, bloku salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā Car service, office space, metal construction, Comparison of the Blocks
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 13:07:55