Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Transportlīdzekļu muitas fiziskās kontroles pilnveidošanas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Improvement of Customs Physical Control of Vehicles"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
Recenzents G.Kokins, VID MP Latgales MKP daļas vecākais muitas eksperts
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma: „Transportlīdzekļu muitas fiziskās kontroles pilnveidošanas analīze” Tā kā muita ir valsts dienests, kas atbildīgs par Muitas likuma administrēšanu un muitas maksājumu iekasēšanu, tad var teikt, ka muita ir atbildīga par ienākošo un izejošo preču pārraudzību valstī, muitas process sākas izcelsmes valstī un beidzas saņēmējvalstī. Ņemot vērā pieaugošo muitas lomu sabiedrības drošības garantēšanā, vienlaikus, saglabājot tās nozīmi fiskālās funkcijas nodrošināšanā, Latvijas muitas dienestam ir jāmeklē līdzsvars starp kontroles un tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, precīzi jāpiemēro spēkā esošie normatīvie akti, jāievieš jaunas un jāmodernizē esošās muitas informācijas sistēmas, kā arī jāveicina sadarbība gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šo problēmu kopums ir aktuāls Latgales muitas kontrolpunktos, it sevišķi ņemot vēra to apstākli, ka Latgales muitas kontrolpunkti ir ES ārējā robeža. Līdz ar to darba mērķis ir analizēt muitas darba organizāciju transportlīdzekļu kontrolē, noteikt galvenos trūkumus un izstrādāt priekšlikumus transporta kontroles pilnveidošanā, kas nodrošinātu muitas kontroles pasākumu veikšanas uzlabošanu. Lai sasniegtu darba mērķi ir jāveic sekojoši uzdevumi: • izpētīt muitas fizisko kontroli reglamentējošo normatīvo aktu bāzi; • izanalizēt muitas fiziskas kontroles ietekmi uz valsts ekonomiku un sabiedrības aizsardzību; • aplūkot transportlīdzekļu fiziskās kontroles organizāciju un īpatnības • uz analīzes pamata izstrādāt secinājumus un priekšlikumus transportlīdzekļu fiziskās kontroles pilnveidošanai. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika aplūkoti reglamentējošie akti veicot muitas fizisko kontroli. Diplomdarba otrajā nodaļā tika aplūkota muitas kontroles ietekme uz valsts tirdzniecības veicināšanu un sabiedrības aizsardzību. Diplomdarba trešajā nodaļā tika veikta transportlīdzekļu muitas fiziskas kontroles noteikumu un riska kritēriju analīze, kā arī transportlīdzekļu pavaddokumentu un kravu kontroles raksturojums. Tika izstrādāti transportlīdzekļu muitas kontroles pilnveidošanas galvenie virzieni. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 78 lappusēm, 8 attēliem 4 tabulām, 42 bibliogrāfiskiem avotiem un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Transportlīdzekļu kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Control of vehicles
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 16:20:34