Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas procedūras „Pagaidu ievešana” nosacījumu piemērošanas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the application of conditions of customs procedure – temporary admission"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs L.Ūlupe, VID MP Muitošanas metodikas d. vec. muitas eksperte
Recenzents J. Āzers, VID MP Tranzīta un eksporta kontroles daļas vadītājs
Anotācija Diplomdarbs Muitas procedūras - pagaidu ievešana nosacījumu piemērošanas analīze profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Darba autors - studente Irina Bogdanova, darba zinātniskais vadītājs Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas Muitas procedūru nodaļas vecākā muitas eksperte Lilita Ūlupe. Darbs sastāv no 5 sadaļām, 15 nodaļām, 15 apakšnodaļām, 66 lapām,10 attēliem, 4 tabulām un 4 pielikumiem. Darbā aplūkoti muitas procedūras - pagaidu ievešana pielietošanas gadījumi un ierobežojumi, procedūras regulējošie normatīvie akti, kā arī viena no darba daļām ir veltīta audiovizuālo materiālu (kinofilmu) ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā, piemērojot muitas procedūru - pagaidu ievešana. Darbā ir piecas sadaļas, kuru saturu noteica darbā izvirzītais mērķis un uzdevumi. Pirmajā sadaļā autors iepazīstina ar muitas procedūru jēdziena skaidrojumu. Otrajā sadaļā tiek pētīti nozīmīgākie muitas jomu regulējošie normatīvie akti. Trešajā sadaļā autors apraksta muitas procedūras pagaidu ievešana atļaujas saņemšanas nosacījumus un tiek analizēts muitas procedūras pagaidu ievešana izmantošanas dinamika. Ceturtajā sadaļā darba autore apraksta procedūras pielietojumu, ievedot audiovizuālus materiālus (kinofilmu). Piektajā sadaļā tiek analizētas procedūras pielietošanas nepilnības. Darbam ir pievienoti pielikumi, kur ir redzama statistikas dati un procedūras pieteikšanai nepieciešamie dokumenti. Diplomdarba mērķis ir padziļināti izpētīt muitas procedūras - pagaidu ievešana piemērošanas nosacījumus, kā arī izskatīt pielietošanas piemēru, aprakstot kinofilmu ievešanu Latvijas Republikas teritorijā. Lai sasniegtu darba mērķi autors izvirza sekojošus uzdevumus: 1. Apkopot informāciju par muitas procedūras pagaidu ievešana piemērošanas nosacījumiem. 2. Apskatīt un analizēt procedūras piemērošanas dinamiku. Apkopot rezultātus. 3. Konkrētā piemērā izpētīt procedūras piemērošanu, t.i. kinofilmu ievešana Latvijas Republikā; 4. Izpētīt problēmu, kas kavē procedūras izpildi un izdarīt secinājumus un priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem un esošās situācijas attīstīšanas iespējām. Darba pētījuma objekts ir muitas procedūra pagaidu ievešana. Pētījuma subjekts muitas procedūras pagaidu ievešanas piemērošanas nosacījumu analīze. Pēc autora domām, šīs darbs var kalpot kā sākotnējā izpratne par muitas procedūru pagaidu ievešana. Diplomdarbā apskatīto tēmu, ņemot vērā tās aktualitāti, nepieciešams turpināt, detalizēti analizējot minētās muitas procedūras attīstības iespējas, kas šajā darbā skartas tikai vispārīgi.
Atslēgas vārdi Muitas procedūra, pagaidu ievešana, audiovizuālo materiālu (kinofilmu) ievešana
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs procedure, temporary admission, import of audiovisual materials (films)
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 12:30:13