Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu soda sistēmas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Development of Tax Penalty System"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija Diplomdarba tēma: Nodokļu soda sistēmas pilnveidošana. Darba mērķis: Izpētīt pastāvošās problēmas nodokļu sodu sistēmā. Lai sasniegu darba mērķi ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apskatīt Latvijas Republikas nodokļu sistēmu un tās pamatprincipus; 2. Veikt ēnu ekonomikas izpēti, kas saistītas ar nodokļu maksājumiem; 3. Analizēt nodokļu sodu sistēmu, kā arī izskatīt nodokļa nemaksāšanas cēloņus, rast problēmas risinājumus. Pētījuma objekts – Nodokļu pārkāpumu soda sistēma. Pētījuma priekšmets – Nodokļu soda piemērošanas administratīvi tiesiskie aspekti. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Diplomdarba struktūra veidota atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Diplomdarba pirmā nodaļa veltīta Latvijas Republikas nodokļu sistēmai un tās pamatprincipiem. Tiek skaidrota un vērtētā nodokļu būtība un nodokļu funkcijas. Diplomdarba otrā nodaļa ir veltīta nodokļu sodu sistēmas izpētei. Diplomdarba pēdējā nodaļā ir izskatīti nodokļa nemaksāšanas cēloņi un ir aprakstīta nodokļa nemaksāšanas problēmas risināšana un nodokļu sodu sistēmas pilnveidošanas iespējas. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir vispārpieņemtas zinātnisko pētījumu metodes, kā arī empīriskā literatūras un dokumentu analīze. Diplomdarbā izmantoti statistiskie dati par 2010.gada un 2011 gada (līdz 2011. gada marta mēnesim) periodiem. Par pētījuma avotiem diplomdarbā kalpoja Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, juridiskā un ekonomiskā literatūra, elektroniskie informācijas avoti, raksti, komentāri, kā arī prakses gaitā gūtā pieredze. Darba apjoms ir 66 lpp. .Tas satur 7 attēlus un 4 tabulas.
Atslēgas vārdi Nodokļu soda sistēmas pilnveidošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax penalty system improvement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 09:47:43