Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pašnodarbināto nodokļu administrēšana VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Tax Administration of Self Employed Persons at the State Revenue Service Tax Board in Riga’s Pardaugava Customers Services Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Brūkle, VID Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Pieaugot bezdarba līmenim, ir palielinājies to personu skaits, kuras uzsākušas saimniecisko darbību, bet nereģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji. Valsts budžets netiek papildināts ar nodokļiem, kurus šīm personām būtu jāmaksā, tām netiek nodrošinātas sociālās garantijas, kā arī palielinās ēnu ekonomikas apmēri valstī. Kā nereģistrēšanās iemesls tiek minēts pārāk sarežģītais Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina process un ar to saistītās darbības. Lai noteiktu iespējamos risinājumus, darbā tiek pētīts Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina process pašnodarbinātajam, sākot ar grāmatvedības uzskaiti un beidzot ar deklarācijas iesniegšanu, kā arī daļa no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā veiktā pašnodarbināto administrēšanas procesa - konsultēšana, reģistrācija un datu apstrāde. Darbs ir sadalīts sešās nodaļās un tā apjoms ir 85 lappuses. Darbā ir ievietoti trīs attēli, sešas tabulas un tam ir trīspadsmit pielikumi uz 19 lappusēm. Diplomdarba mērķis ir izpētīt nodokļa aprēķina procesu un ar to saistītās darbības pašnodarbinātajiem un noteikt galvenos tā sarežģītības iemeslus, kā arī tā atvieglošanas un uzlabošanas iespējas, ņemot vērā pašnodarbināto personu nodokļu administrēšanas procesa īpatnības. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: • izpētīt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina gaitu, nodokļa elementu noteikšanas kārtību un piemērošanu nodokļa aprēķinā; • izpētīt grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā, tās pielietojumu deklarāciju un pārskatu elektroniskā aizpildīšanā un iesniegšanā; • izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centra veiktās darbības saimnieciskās darbības veicēju reģistrēšanas procesā un pašu reģistrēšanas procesu, kā arī paveikto iesniegto datu apstrādes jautājumā; • atrast nepilnības visos iepriekš minētajos procesos. Darba pētījuma objekts ir saimnieciskās darbības nereģistrēšana pārāk sarežģītā nodokļa aprēķina procesa dēļ tieši pašnodarbinātajām personām, bet kā pētījuma priekšmets – pats nodokļa aprēķina process pašnodarbinātajām personām. Pašnodarbinātajam, izlasot darbu, būtu jāsaprot, kā tam jāveic grāmatvedības uzskaite un nodokļa aprēķins, kā arī deklarāciju un pārskatu iesniegšana. Nosakot nepilnības šajā procesā, ir iespēja, ka, tās novēršot, samazināsies nereģistrēto saimnieciskās darbības veicēju skaits.
Atslēgas vārdi VID pašnodarbinātie
Atslēgas vārdi angļu valodā SRS self-employed person
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 00:29:08