Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Solvency improvement project for an enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors : Jūlija Artamonova Diplomprojekta zinātniskais vadītājs : Mg.oec.,doc.(prakt.) N. Semjonova Diplomprojekta temats : Uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms : 73 lapas, 20 tabulas, 15 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 27 avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli : izmantota informācija, kas gūta uzņēmumā, statistikas datos, Latvijas Republikas normatīvajos aktos, zinātniskajā literatūrā, Internetā un citos informācijas avotos. Diplomprojekta galvenie rezultāti : Diplomprojektā tika veikta uzņēmuma darbības analīze, Latvijas IT tirgus analīze, veikta uzņēmuma vidi ietekmējošo ārējo un iekšējo faktoru analīze, izskatītas pētāmās problēmas teorētiskie aspekti. Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā tika sasniegti galvenie rezultāti: izpētot uzņēmumu tika noteikti uzņēmuma darbības trūkumi; tika izstrādāts pasākums uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanai; pēc izstrādāta pasākuma ieviešanas tika sasniegta uzņēmuma maksātspējas paaugstināšana; tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma tālākai attīstībai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais aprakts : Artamonova, J. Uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanas projekts : DiplomprojektsZinātn.vadītāja Semjonova N.- Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2011. - 73 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmuma maksātspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Solvency improvement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 11:16:45