Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana Eiropas Savienībā"
Nosaukums angļu valodā "Application of Value Added Tax in the European Union"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Nodokļi ir svarīgs instruments ekonomikas vadīšanai tirgus attiecībās. Ar nodokļu palīdzību pastāv savstarpējā saikne starp valsts interesēm un uzņēmēju komercinteresēm. Mūsdienās nodokļi ir galvenā valsts ienākumu forma. Sākot ar 2004.gada 1.maiju, kad Latvijas Republika ir iestājusies Eiropas Savienībā, tika ieviestas papildus normas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības (turpmāk ES) darījumos. It īpaši tas attiecināms uz pievienotās vērtības nodokli, lai tas neierobežotu brīvu preču kustību starp ES dalībvalstīm un lai neizkropļotu konkurenci ne tikai iekšzemes, bet arī ar starpvalstu darījumos. Izstrādātā diplomdarba tēma ir „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana Eiropas Savienībā”. Izvirzītā hipotēze: pievienotās vērtības nodokļa likuma normas ir nepilnīgas, jo to piemērošana rada problēmas darījumiem Eiropas Savienībā. Darba mērķis: analizēt pievienotās vērtības nodokļa teorētiskos aspektus, analizēt pievienotās vērtības nodokļa likuma piemērošanu dažādiem darījumiem un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidošanai. Diplomdarbā tika izveidota šāda darba struktūra: Pirmajā nodaļā tiek apskatīts pievienotās vērtības nodokļa vispārīgs raksturojums. Otrajā nodaļā apskatīta Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa sistēmas harmonizācija. Trešajā nodaļā tiek apskatīta preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanas vietu skaidrojumi. Ceturtajā nodaļā tiek izpētīta pievienotās vērtības nodokļa loma Eiropas Savienībā un Latvijā. Diplomdarba kopējais apjoms ir 60 lapas, darbā ir 19 attēli un 5 tabulas. Darbs ir sadalīts četrās nodaļās, kurās atspoguļoti un analizēti Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas principi. Saistībā ar to, ka viena diplomdarba ietvaros nevar aprakstīt visas PVN piemērošanas struktūras, kas nodarbojas ar preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanu, darbs tiek ierobežots, un atspoguļo tikai PVN vispārīgo piemērošanu, kura palīdz veikt preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā.
Atslēgas vārdi Nodokļi, Eiropas Savienības, pievienotās vērtības nodoklis, piemērošana, darījumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes, the European Union, Value Added Tax, supply of goods.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 11:23:32