Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde SIA „Dārza mēbeles”"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System for „Dārza mēbeles” Ltd"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA I.Suija-Markova
Recenzents Dr.sc.ing.,prof. J.Mazais
Anotācija Lazdiņa D. Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde SIA Dārza mēbeles : Maģistra darbs D.Lazdiņa, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 93.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93.lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt kvalitātes vadības sistēmas pamatelementus un ieviešanas plānu SIA Dārza mēbeles. Pirmajā darba daļā tiek veikta kvalitātes vadība sistēmas teorētisko aspektu analīze, kur izpētīts kvalitātes jēdziens un izpratne, kvalitātes izmaksas, kvalitātes vadības sistēma un pamatprincipi, kā arī ieviešanas posmi un dokumentācija. Otrajā darba daļā tiek analizēts uzņēmums pirms kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, raksturojot uzņēmuma nozari, veicot nozares uzņēmumu un darbinieku apmierinātības aptaujas, apkopojot kvalitātes izmaksas un sniedzot uzņēmuma iekšējās vides novērtējumu pēc kvalitātes vadības pamatprincipiem. Trešajā darba daļā tiek veikta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas pamatelementu un ieviešanas plāna izstrāde.
Atslēgas vārdi KVS, kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadība un pamatprincipi
Atslēgas vārdi angļu valodā QMS, Quality management system, quality management and principles
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 01:56:46