Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta vadības pilnveide Valsts SIA „Autotransporta direkcijā” "
Nosaukums angļu valodā "Nonconforming Product Management Improvement in State Ltd. „Road Transport Administration” "
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs M.sc.ing. Guna Čivčiša
Recenzents M.sc.TQM Raimonda Liepiņa
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir Neatbilstoša produkta vadības pilnveide Valsts SIA Autotransporta direkcijā. Darba mērķis ir izanalizēt iegūto informāciju par uzņēmumā esošo neatbilstoša produkta vadību, kā arī apzināt un izvērtēt tās pilnveidošanas iespējas, kas veicinās neatbilstoša produkta skaita samazināšanu un to rašanās cēloņu noteikšanunovēršanu. Darba pirmajā nodaļā ir izskatīts kvalitātes jēdziens, kvalitātes vadības aizsākumi un koncepcija, kā arī kvalitātes vadības sistēmu standartu ISO 9000 saime. Veikts pieredzes kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un tās principu pielietošanā valsts pārvaldes institūciju darbībā apkopojums. Atbilstoši darba tēmai izskatīta neatbilstoša produkta vadība jēdziens, standarta prasības, korektīvās un preventīvās darbības, neatbilstību datu vākšanas un analīze metodes. Otrajā nodaļā ir sniegts Valsts SIA Autotransporta direkcijas vispārējais raksturojums uzņēmuma darbības joma, mērķis, funkcijas, klienti, organizatoriskā struktūra un uzturētās kvalitātes vadības sistēmas apraksts. Bakalaura darba trešajā nodaļā ir apkopotas uzņēmumā pielietotās metodes neatbilstoša produkta mērīšanai, analīzei un pilnveidošanai, kā arī sniegts to vērtējums un apzināti iespējamie pilnveidošanas pasākumi. Darba ceturtajā nodaļā ir sniegta informācija par uzņēmumā esošo neatbilstošo produktu jeb sabojāto dokumentu veidlapu skaitu un neatbilstību cēloņiem Licencēšanas un Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļā, kā arī veikta šo datu analīze, pielietojot attiecīgos kvalitātes instrumentus. Piektajā daļā ir aprakstīti neatbilstoša produkta vadības pilnveidojuma ieteikumi un to efektivitātes un lietderīguma novērtējums no bakalaura darba autores puses. Nobeiguma daļā ir apkopoti pētījuma darba rezultāti un to nozīmībaieguldījums uzņēmuma neatbilstoša produkta vadības pilnveidošanai. Bakalaura darba apraksts satur 66 lpp., 8 tabulas, 20 attēlus, informācijas avotu un publicējumu uzskaitījumu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, ISO 9001:2008, neatbilstoša produkta vadība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, ISO 9001:2008, non-conforming product management.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 00:22:14