Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu ar grants segu aktuālo problēmu izpēte”
Nosaukums angļu valodā „Research on Topical Issues of Roads with Gravel Pavement”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents Asoc.prof. A.Zariņš
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi apzināt esošo autoceļu ar grants segumu stāvokli, analizēt to ekspluatācijas un uzturēšanas problēmas, apzināt plašāk pielietoto ikdienas uzturēšanas darbu veidus, izstrādāt grants autoceļu problēmu novēršanas rekomendācijas un aprēķināt iespējamās izmaksas grants ceļu asfaltēšanai, asfaltēšanas ekonomisko lietderību. Literatūras apskatā apzināta un pētīta informāciju par pirmo zemes ceļu veidošanos Latvijas teritorijā, to attīstību. Praktiski apzinātas aktuālākās grants ceļu problēmas, meklēti šo problēmu cēloņi, pētīti ikdienas uzturēšanas darbu veidi, tie analizēti piecu gadu griezumā, kā arī praktiski apsekoti vairāki valsts reģionālie un vietējie grants autoceļi, fiksējot aktuālās problēmas. Apskatīta citu valstu pieredze un pētījumi grants ceļu uzturēšanas jomā. Analizēti faktori un kritēriji lietderīgai grants ceļu asfaltēšanai. Pētītas situācijas izmaiņas uz nesen noasfaltētiem grants ceļiem, satiksmes intensitātes un nelaimes gadījumu izmaiņa. Par pētījumu avotiem izmantota zinātniskā literatūra, interneta un preses avoti latviešu, krievu un angļu valodās un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” nepublicētā informācija, satiksmes intensitātes un nelaimes gadījumu skaitīšanas rezultāti. Darbā 70 attēli, 12 tabulas. Darba apjoms 79 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Autoceļš ar grants segumu, uzturēšanas darbi, problēmas, defekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Gravel road, maintenance works, problems, damage
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 21:04:31