Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību"
Nosaukums angļu valodā "Corporate Income Tax Impact on Company’s Economic Activity"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Darba saturu veido 3 nodaļas, nobeigumā no darba izrietošie secinājumi un priekšlikumi. Šis diplomdarbs ir par nodokļu nozīmi uzņēmumā, par nodokļiem, kas tieši ietekmē uzņēmējdarbību, proti Uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī par nodokļu politiku. Pirmajā nodaļā “Nodokļu būtība” tiek aprakstīts galvenais, kas saistīts ar vārdu „nodokļi”; tās ir likmes, nodokļu funkcijas, nodokļu atvieglojumi un nodokļu sistēmas izveides pamatprincipi un vienu no uzņēmuma saimniecisko darbību tieši ietekmējošiem nodokļiem-uzņēmumu ienākuma nodokli Otrajā nodaļā ir izskatīti saimnieciskās darbības teorētiskie pamati, kuri ietver sevī to analīzes būtības aprakstu, uzdevumu un metožu pielietojumu, kā arī saimnieciskās darbības rādītāju sistēmas analīzi. Ir veikta SIA „RAITA” saimnieciskās darbības analīze, finansiālā stāvokļa stabilitātes, maksātspējas un rentabilitātes analīze, pamatojoties uz absolūtajiem un relatīvajiem rādītājiem. Tāpat tiek analizēts SIA „RAITA” kapitāla, pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu izmantošanas novērtējums, kā arī veikta SIA „RAITA” maksātspējas un rentabilitātes analīze. Trešajā nodaļā ir SIA „RAITA” raksturojums, grāmatvedības organizācija uzņēmumā. Ir paskaidrots, kā nodokļu politika, un tieši, Uzņēmumu ienākuma nodoklis ietekmē saimniecisko darbību un analizētas SIA “RAITA” turpmākās pilnveidošanas iespējas, kuras sekmēs uzņēmuma turpmāko darbību. Diplomdarba rezultātiem ir praktiska nozīme SIA „RAITA” uzņēmuma vadībai, kā arī visām personām, kuras interesējas par nodokļu politikas, proti, UIN ietekmi uz saimniecisko darbību un saimnieciskās darbības analīzes jautājumiem. Diplomdarba saturs izklāstīts 71. lappusēs, to skaitā 11 tabulās, 15 attēlos, darbam ir pievienoti 8 pielikumi, izmantots 21 literatūras avots.
Atslēgas vārdi UIN ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Income Tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 12:12:45