Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga pasākumu pilnveidošana pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activity enhancement in a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Šīs diplomprojekts ir izstrādāts tēmā: Mārketinga pasākumu pilnveidošana pakalpojumu uzņēmumā uz SIA Masieri mācību centra piemēra, ar nolūku izvirzīt uzņēmuma trīs pamatproblēmas un piedāvāt variantus, kā tos risināt. Diplomprojekts izstrādāts valsts valodā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analitiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās. Analitiskās daļas ietvaros tika sniegta teorētiskā informācija par uzņēmumu, par pakalpojumu, ko sniedz SIA Masieri, tika analizēti uzņēmuma stratēģijas un finanšu radītāji, kā arī noformulētas uzņēmuma trīs pamatproblēmas: nepietiekošs reklāmas daudzums, darbinieku nepietiekošas zināšanas dažās sfērās un arī tas, ka uzņēmums zaudē potenciālus klientus no citām pilsētām, kas atrodas tālu no Rīgas. Diplomprojekta projektu aprēķinu daļā tika izvirzītas trīs problēmu atrisināšanas metodes: uzņēmuma reklāmas stratēģijas izveide, personāla kvalifikācijas paaugstināšanas stratēģija, uzņēmuma filiāles izveidošanas stratēģija, kā arī tika veikti visi, ar stratēģiju realizācijas saistīti aprēķini. Šī darba tehniskā daļa parāda, ka realizēt vienu no reklāmas stratēģijas elementiem globālajā tīmeklī. Ceturtajā jeb darba un dabas aizsardzības daļā tika aplūkota un analizēta uzņēmuma darba aizsardzības sfēra un arī piedāvāti darba aizsardzības uzlabošanai vērsti pasākumi. Piektajā daļā, jeb grafiskājā daļā tika apkopoti galvenie grafiskie materiāli no diplomprojekta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas. Diplomprojekta sastāvā ir arī satura radītājs, ievads, secinājumi un priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts, kurš sastāv no diplomprojekta izstradāšanai izmantotām literatūras avotiem un interneta resursiem (speciālā ekonomiskā literatūra, uzņēmuma nepublicētie materiāli, finanšu pārskati, vispārēja un marketinga speciāla literatūra, Latvijas statistikas dati). Diplomprojektam ir 2 pielikumi. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 82 lappuses. Šī darba projektu daļas sastāvā iekļautas 36 tabulas un 29 attēli. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 27 lapām. Tajā sastāvā iekļautas 13 tabulas un 14 attēli. Diplomprojekta grafiskā daļa attēlo analitiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības apkopoto pamatinformāciju.
Atslēgas vārdi Mārketinga pasākumu pilnveidošana pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing activity enhancement in a service company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 00:39:43