Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Iepriekšsaspriegtu dobu tērauda siju nestspējas pētījums"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of the effectiveness of prestressed hollow steel beams"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs R.Ozoliņš
Recenzents N.Tirāns
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izvērtēt dobu taisnstūrveida parastu un iepriekš saspriegtu dobu metāla siju (HSQ) nestspēju, pētīt spriegošanas parametru ietekmi uz siju nestspēju. Uzdevums bija noteikt parastu un saspriegtu HSQ siju nepieciešamos šķērsgriezumus 200, 265 un 320 mm bieziem plātņu pārsegumiem pie dažāda siju laiduma un slodzes. Saspriegtām sijām pētīt sakarības starp spriegošanas spēku, savilces garumu un tās izvietojumu, tad izvērtēt iepriekš saspriegtu siju lietderību, salīdzināt parastu un saspriegtu siju masu, pie optimāliem spriegošanas parametriem. Izstrādāti dzelzsbetona pārsegumos iestrādājamu dobu tērauda HSQ tipa siju, ar un bez iepriekšēja sasprieguma šķērsgriezumu risinājumi un spriegošanas parametri, kas nodrošina minimālu tērauda patēriņu. Apskatīti siju varianti laidumiem 5 13 metri ar šķērsgriezuma augstumu 200, 265 un 320 mm, kas atbilst pārseguma tipveida saliekamo plātņu biezumam. Uz iegūto rezultātu bāzes sastādītas šādu siju sortimenta tabulas (sk. tabulas 1.18. 1.23.), un tās iespējams pielietot praktiskā projektēšanā risinot konkrētā veida pārsegumus Apzinoties, ka praksē ne vienmēr iespējams ievērtēt un īstenot konkrētos parametrus, veikta skaitlisko pētījumu virkne, nolūkā noskaidrot špriegošanas parametru (savilces garuma, savilces ekscentricitātes un sasprieguma spēka) ietekmi uz siju dobo tērauda siju nestspēju. Secināts, ka pielietojot HSQ siju saspriegšanu pie optimālajiem spriegošanas parametriem iespējams pārsegt līdz 2 reizēm lielāku laidumu, optimāls sijas savilces garums attiecība pret sijas garumu ir robežās 0,75-0,80. Šajās robežās sijām lielākā nestspēja un stingums, bet savilces attālumu vēlams izvēlēties pēc iespējas lielāku, lai varētu pielietot mazāku savilci. Pētnieciskā daļa tiek skaidrota ar tabulām un attēliem. Pētnieciskās daļas apjoms ir 76 lpp, 44 attēli un 24 tabulas. Inženiera darbā tika izstrādāts projekts biroja ēkai ar nesošajām tērauda konstrukcijām. Ēka veidota 7 stāvos ar saliekamā dzelzsbetona sienām un pārsegumiem, bet iekšējo ēkas karkasu veido no HSQ sijām un tērauda kolonnām, kas pildītas ar betonu. Projektā izstrādāti arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi, un būvdarbu veikšanas projekts. Inženierprojekta daļas apjoms ir 91 lpp, 15 attēli un 23 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta rasējumiem. Darba rakstīšanā tika izmantotas grāmatas, būvnormatīvi un ražotāju tehniskā informācija. Bibliogrāfiskais saraksts satur 33 avotus. Darbam ir 8 pielikumi, kuros atainotas izstrādātās aprēķinu programmas, pielietoto siju spriegošanas materiālu tehniskā informācija, kā arī būvprocesā paredzēto galveno būvmašīnu teh-niskā informācija.
Atslēgas vārdi Iepriekšsaspriegtu dobu tērauda siju nestspējas pētījums
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of the effectiveness of prestressed hollow steel beams
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2011 10:58:10