Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Uzņēmuma ”Adventure Ride” attīstības stratēģijas izstrāde Baltijas valstīs"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Development Strategy for the Company „Adventure Ride” in the Baltic States"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Dr.oec. J.Caune
Recenzents MBA D.Lapiņš
Anotācija Fomrats R. Uzņēmuma Adventure Ride attīstības stratēģijas izstrāde Baltijas valstīs: Maģistra darbs R.Fomrats, J. Caune. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 109 lpp. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 20 tabulas un 2 formulas. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 9 avoti latviešu valodā un 31 avots angļu valodā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt attīstības stratēģiju AdventureRide uzņēmumam Baltijas valstīs. Pētījuma avotiem izmantota gan akadēmiskā literatūra, gan arī vispārējā un speciālā literatūra, kā arī valsts institūcijās pieejamā oficiālā statistika, Interneta informācijas avoti, kā arī periodiskie izdevumi un speciālās datubāzēs pieejamie materiāli. Darba pirmajā daļā autors apraksta industrijas dzīves cikla teorētiskās metodes, konkurences un nozares novērtējuma teorētiskās metodes, uzņēmuma iekšējās analīzes teorētiskās metodes, kā arī biznesa vienību vai darbības virzienu novērtējuma metodes, kas tiek pielietotas darba analītiskajā daļā. Darba otrajā daļā autors pielieto praksē darba teorētiskajā daļā aprakstītās metodes, analizē konkurenci, nozares dzīves ciklu, vērtību ķēdi, nosaka produkta konkurētspējīgās priekšrocības, kā arī salīdzina potenciālo darbības virzienu perspektīvu un piemērojamās stratēģijas. Tāpat autors analītiskajā darba daļā veicis detalizētu nozares ārējo faktoru un nozares analīzi. Darba trešajā daļā autors pielietotās analīzes datus izmantojis, lai aprakstītu AdventureRide uzņēmumā realizējamo biznesa līmeņa un funkcionālā līmeņa stratēģiju. Atbilstoši darbā izvirzītajiem secinājumiem uzņēmumam atbilstošākā ir fokusētas diferencēšanās stratēģija, kuras realizācijā svarīgākie elementi saistīti ar mārketingu, jaunievedumiem un kvalitātes uzlabošanu.
Atslēgas vārdi Piedzīvojumu tūrisms izjādes stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Adventure tourism horseback riding equestrian strategy
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 16:58:09