Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Fiziskās kontroles analīze MKP „Pāternieki” "
Nosaukums angļu valodā "Analysis of physical control in Customs Control Point “Paternieki” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Z.Blaževičs, VID MP Latgales MKP d. muitas maiņas vad.
Recenzents A.Valbahs, VID Rīgas muitas kontr. uzraudz. daļas vec. muitas eksperts
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēmas nosaukums ir Fiziskās kontroles analīze MKP Pāternieki. Diplomdarba apjoms ir 65 lappuses, kopējais lappušu skaits ir 71 lappuse. Strukturāli diplomdarbs ir iedalīts 3 nodaļās, kas attēlo šīs aktuālās tēmas specifiskās iezīmes. Diplomdarbā ir iekļauti 9 attēli, 3 tabulas, kā arī 3 pielikumi. Pētījuma objekts ir muitas kontrole. Attiecīgi pētījuma priekšmets muitas fiziskā kontrole. Darba mērķis ir iepazīt un izanalizēt fiziskās kontroles veikšanu Pāternieku MKP un veikt ieteikumus tās pilnveidei. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek noteikti sekojošie darba uzdevumi: 1. Izpētīt un izanalizēt fiziskās kontroles veikšanas veidus MKP Pāternieki. 2. Izpētīt atsevišķus muitas fiziskās kontroles dokumentu noformēšanas kārtību LR muitas postenī Pāternieki. 3. Izpētīt un izanalizēt riskus Pāternieku MKP. 4. Izpētīt muitas noteikumu pārkāpumus Pāternieku MKP. 5. Izdarīt secinājumus un ieteikt priekšlikumus. Pirmajā nodaļā ir izskatīts MKP vispārējais raksturojums. Uzmanība tiek pievērsta Pāternieku MKP galvenajiem uzdevumiem un fiziskās kontroles veidiem. Otrajā nodaļā uzmanība tik veltīta Pāternieku MKP fiziskai kontrolei. Tiek apskatīti un analizēti fiziskās kontroles veidi tādi kā: fizisko personu kontrole; preču kontrole; transportlīdzekļu un autobusu fiziskā kontrolē; kravas transportlīdzekļu fiziskā kontrole. Analīzē tiek iekļauta Pāternieku MKP fiziskās kontroles statistiskie dati laika posmā no 2008. gada līdz 2010. gadam. Trešā nodaļa ir veltīta riska analīzei Pāternieku MKP. Tika aplūkota riska analīzes izmantošana, kā arī riska faktoru noteikšana un analīze muitas kontroles punktā. Kontrabandas apkarošana ir viena no svarīgākajam muitas darbības prioritātēm, tāpēc efektīvākais paņēmieniem, kas nodrošina šī uzdevuma izpildi, ir fiziskās kontroles veikšana muitas punktā.
Atslēgas vārdi Fiziskās kontroles analīze MKP "Pāternieki"
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of physical control in Customs Control Point „Paternieki”
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2011 21:44:52