Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dzeramā ūdens kvalitāte iekkšējos tīklos"
Nosaukums angļu valodā "Drinking water quality in the household installations"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs T.Juhna
Recenzents K.Neilands
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu "Dzeramā ūdens kvalitāte iekšējos tīklos" mērķis ir apskatīt dzeramā ūdens kvalitāti ietekmējošos faktorus ēku iekšējos tīklos. Bakalaura darbā tika veikts literatūras apskats, kas ietvēra dzeramā ūdens fizikālo, ķīmisko un mikrobioloģisko īpašību ietekmējošo faktoru ēku iekšējos tīklos apskatu. Tika izstrādāts konceptuālais ēkas hidrauliskais modelis ar SIMDEUM datiem, kas deva iespēju analizēt ūdens plūsmas hidraulisko režīmu diennakts laikā. Papildus tam tika veikti B.subtilis endosporu sorbcijas eksperimenti Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā. Projekta daļā tika veikta ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektēšana 4 stāvu dzīvojamai ēkai Mežciemā, Rīgā. Projektēšana tika veikta atbilstoši LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija". Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 51 lpp un 13 pielikumiem. Kopā ir 32 attēli un 2 tabulas. Darbā tika izmantoti 37 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Dzeramā ūdens kvalitāte, ēku inženiersistēmas, SIMDEUM modelis, B.subtilis
Atslēgas vārdi angļu valodā Drinking water quality, household installations, SIMDEUM model, B.subtilis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2011 15:37:03