Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Dzīves cikla inventarizācija dažādu veidu kurināmā izmantošanai privātmāju apkurei"
Nosaukums angļu valodā "Life cycle inventory of different types of fuel for family house heating"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs A.Žandeckis
Recenzents F.Romagnoli
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Dzīves cikla inventarizācija dažādu veidu kurināmā izmantošanai privātmāju apkurei, un to izstrādāja studente Jūlija Jurtajeva. Darba mērķis ir izpētīt dažādu privātmāju apkurei izmantojamo kurināmo dzīves ciklus un noteikt materiālu, enerģijas un emisiju plūsmas katra analizēta kurināma dzīves cikla garumā. Darba uzdevumi ir sekojoši: izveidot Latvijā privātmāju apkurei izmantojamo kurināmo dzīves ciklus, izveidot sistēmu robežas un noteikt funkcionālo vienību; katram dzīves cikla posmam atrast un aprēķināt ienākošo un izejošo plūsmu masas vai enerģijas daudzumus; salīdzināt iegūtus rezultātus. Darbs sastāv no 4 galvenajām nodaļām: inventarizācijas analīze un tās uzbūve, kurināmā veidu īpatsvars un izmantojamās apkures tehnoloģijas privātmājās Latvijā, inventarizācijas analīze dažādiem kurināma veidiem un inventarizācijas analīzes rezultātu salīdzinājums. Pirmajā nodaļā ir apkopota informācija par sistēmu robežām, datu kvalitātes prasībām, plūsmu modeļa konstruēšanu, enerģijas plūsmām dzīves ciklā, aprēķināšanas procedūru un ietekmes novērtējumu. Nodaļā par kurināmo veidu īpatsvaru ir apkopota informācija par dažādu kurināma veidu izmantošanu privātmāju apkurei Latvijā, kā arī ir apkopota informācija par izmantojamām apkures tehnoloģijām Latvijā: malkas un ogļu katliem, gāzes katliem, koksnes granulu katliem, šķidrā kurināma katliem un krāsnīm. Nodaļā ir iekļauti sekojošie kurināma veidi: koksnes granulas, malka, briketes, dabas gāze, akmeņogles un dīzeļdegviela. Analītiskajā daļā tika veikta dzīves cikla inventarizācija apskatītajiem kurināma veidiem. Tika veikts ienākošo un izejošo materiālu, emisiju un enerģijas plūsmu aprēķins kurināmo katra dzīves cikla etapā. Pēdējā nodaļā tiek analizēti un salīdzināti inventarizācijas laikā iegūtie rezultāti. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapaspusēm, kurās ietilpst 57 tabulu un 38 attēlu. Darbā tiek apskatītas 54 literatūras avoti četras valodās: latviešu, krievu, angļu un vācu. Pielikumu skaits bakalaura darbā ir 6.
Atslēgas vārdi Koksnes granulas, malka, briketes, dabasgāze, dīzeļdegviela, akmeņogles,dzīves cikla inventarizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood pellet, firewood, briquettes, natural gas, diesel, coal, life cycle inventory analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2011 22:51:13