Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Bioloģiskās lauksaimniecības un tās perspektīvas Latgales reģionā”
Nosaukums angļu valodā „Biological farms and their developmental prospects in the Latgale region”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darbs raksturo bioloģiskās lauksaimniecības attīstības tendences un tās ietekmējošos faktorus, lielu uzmanību pievēršot bioloģiskās lauksaimniecības galaproduktam – ekoproduktam. Bakalaura darbu veido anotācijas, ievads, trīs nodaļas, secinājumi, priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts . Darba ievadā dots temata aktualitātes pamatojums, darba mērķis un tā sasniegšanai veicamie uzdevumu formulējumi, darbā izmantotās pētīšanas metodes saistībā ar izvirzītajiem uzdevumiem, pētījuma periods, literatūras un informācijas avotu uzskaitījums, kā arī darba pamatdaļas struktūras pamatojums. Bakalaura darbā autore ir iepazinusies ar literatūru un avotiem, raksturojusi bioloģisko lauksaimniecību un tās produktu, atklājusi bioloģiskās lauksaimniecības attīstības kavējošos un stimulējošos faktorus. Detalizēti analizēta z/s „X” iekšējā un ārējā vide, veikta saimniecības SVID un tirgus vides analīze .Z/s „X” tirgus vides analīze atklāj pētījuma aprakstu, iegūto datu apkopojumu un analīzi un tiek sniegti priekšlikumi bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai Latgalē pēc pētījuma rezultātiem. Darba pētījums kopumā ir ļāvis autorei izstrādāt un piedāvāt pasākumu plānu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai Latvijā, īpaši Latgales reģionā. Bakalaura darba ir ‘’Bioloģiskās lauksaimniecības un tās perspektīvas Latgales reģionā’’, autore Ieva Brūdere, Rīgas Tehniskās universitātes studente. Darba apjoms bez pielikumiem ir 56 lpp. un tas satur 9 tabulas, 13 attēlus, 28 literatūras avotu .
Atslēgas vārdi Bioloģiskās lauksaimniecības un tās perspektīvas Latgales reģionā
Atslēgas vārdi angļu valodā Biological farms and their developmental prospects in the Latgale region
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 10:52:06