Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla vadības efektivitātes novērtēšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency assessment project for a company’s human resource management "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Nešpors
Anotācija Personāla vadības nozīme uzņēmējdarbībā pēdējos gadu desmitos ir pieaugusi. Uzņēmumiem paplašinoties un attīstoties rodas nepieciešamība pēc saiknes starp uzņēmuma vadītājiem un to padotajiem. Viens no galvenajiem personāla daļas uzdevumiem ir būt par šādu saikni starp uzņēmuma vadību un zemāko līmeņu darbiniekiem, lai nodrošinātu efektīvu konflikta situāciju risināšanu. Šī diplomprojekta ietvaros tika pētīts ražošanas uzņēmums, kurā ir nodarbināti vairāk kā 400 darbinieki, kas to klasificē kā lielu uzņēmumu. Galvenais diplomprojekta mērķis izpētīt uzņēmuma personāla daļas efektivitāti apmācību griezumā. Tieši šis virziens tika izvēlēts, pētot uzņēmuma personāla daļas efektivitāti, jo mainīgie tirgus apstākļi prasa darbiniekiem spēju pielāgoties un iegūt tādas zināšanas, ar kuru palīdzību būtu iespējams sasniegt uzņēmuma izvirzītos mērķus. Pēc uzņēmuma analīzes, darba autors atklāja 3 problēmas uzņēmumā. Viena no tām ir kā uzņēmumam nodrošināties pret darbinieku aiziešanu pēc apmācību beigām, otra – kā izvēlēties cilvēkus apmācībām, trešā – vai esošās apmācību kompānijas piedāvātie pakalpojumi sniedz reālu ieguldījumu rezultātu uzlabošanā. Diplomprojekta ietvaros tika veiktas aptaujas ar apmācību dalībniekiem, lai novērtētu esošās apmācību firmas piedāvāto pakalpojumu piemērotību, izvēlētajai apmācību komandai. Papildus tika veikta vēl viena aptauja, ar kuras palīdzību tika noskaidrots, vai apkašnodaļu vadītāji redz uzlabojumus savu padoto darbā. Rezultāti norāda, ka esošā apmācību firma nodrošina nepieciešamo zināšanu apguvi gan satura ziņā, gan arī apmācību vadīšanas stilā. Arī apakšnodaļu vadītāji redz uzlabojumus savu padoto darbos. Lai gan apmācības pētāmajā uzņēmumā sākās tikai pērnā gada rudenī, šobrīd ir skaidri redzams, ka apmācības ir nepieciešamas, lai uzlabotu visus darbinieku produktivitātes rādītājus. Diplomprojekta autors izvirzīja arī priekšlikumus, kam būtu jāpievērš uzmanība, veidojot nākamās apmācības, balstoties uz aptaujās iegūto informāciju. Ir izvirzīti arī priekšlikumi, kā uzņēmumam pasargāt sevi no darba attiecību izbeigšanas pēc darbinieka iniciatīvas.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma personāla vadības efektivitātes novērtēšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency assessment project for a company’s human resource management
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 12:44:31