Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pasīvo ēku būvniecības tehnoloģijas"; inženierprojekts ""Astoņu grupu bērnudārzs"
Nosaukums angļu valodā "Passive House Building Technology"; Engineering Design Project "Kindergarden for Eight Children Groups"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs lekt. T.Kidiks
Recenzents U.lencis
Anotācija Inženierprojekta anotācija Inženierprojekta darba tēma ir Astoņu grupu bērnudārzs. Projektētā ēka ir divu stāvu dienas grupu bērnudārzs ar četrām dažāda vecuma bērnu grupām. Kopējais pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu skaits ir 120 bērni. Ēka projektēta kā pasīvā ēka no koka konstrukcijām. Lai pārbaudītu projektēto konstrukciju pielietojamību Latvijas apstākļiem, tika veikti konstrukciju siltumtehniskie aprēķini pēc pasīvo māju standarta. Inženierprojekta izstrādes ietvaros tika izmantotas mācību un prakses laikā iegūtās zināšanas. Izstrādājot konkrēto projektu, autors veica šādu daļu izstrādi: Arhitektūras; Būvkonstrukciju; Būvdarbu organizācijas; Ekonomikas Darbā izvēlētā mērķa sasniegšanai tika izmantoti dažādi informācijas avoti: grāmatas, oficiālie pārskati, interneta resursi, normatīvie materiāli, metodiskie mācību materiāli, uzņēmumu katalogi. Inzenierprojekts satur paskaidrojuma rakstu uz 135 lapaspuses, pielikumu uz 21 lapaspusēm, 29 tabulas, 14 attēlus un grafisko daļu uz 8 A1 formāta rasējuma lapām. Bakalaura darba anotācija Bakalaura darba tēma ir Pasīvo ēku būvniecības tehnoloģijas. Bakalaura darbā tiek apskatīti un salīdzināti pasīvo māju standarti ar tradicionālajiem būvniecības standartiem, ko nosaka pašreiz pastāvošie būvnormatīvi un likumi. Izstrādājot bakalaura darbu, sākotnēji autors veica padziļinātu izpēti par: pasīvo māju galvenajām prasībām; pastāvošajiem likumiem un normatīviem Latvijā, Dānijā un Vācijā; pasīvo ēku norobežojošajām konstrukcijām; pasīvajām ēkām Latvijā un pasaulē; Pētījuma gaitā darba autors nonācis pie secinājuma, ka pasīvas mājas standarts ir nākotnes būvniecības prakses un tehnoloģiju apvienojums, kuru ieviešana radītu daudz pozitīvus faktorus. Piemēram, tiktu ietaupīta energoenerģija uz ēku apkuri, samazināts kaitīgo CO2 izmešu skaits un palielināta nekustamā īpašuma vērtība. Bakalaura darba autors izvirza priekšlikumus: Rosināt jaunu būvniecības praksi saskaņā ar pasīvās ēkas būvniecības tehnoloģijām, kas būtu saistoša Latvijas Būvnieku asociācijai, Latvijas Būvinženieru savienībai, Latvijas Būvmateriālu ražotāju, tirgotāju asociācijai un būvnieku arodbiedrībai. Šādas būvniecības prakses mērķis būtu ēku norobežojošajās konstrukcijās noteikt zemākus pieļaujamās norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U rādītājus, ko nosaka LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika; Pašvaldības konkursos, kā obligātu prasību projektiem pievienot norobežojošo konstrukciju aprēķinu, ko veikt pēc pasīvas ēkas projektēšanas standartiem; Izveidot institūciju vai palielināt Būvinženieru savienības tiesības veikt pasīvo ēku un pasīvo ēku projektētāju sertifikāciju, lai Latvijā palielinātos pasīvo ēku skaits. Darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai tika izmantoti 31 informācijas avoti: grāmatas, oficiālie pārskati, interneta resursi, normatīvie materiāli, metodiskie mācību materiāli, uzņēmumu katalogi. Bakalaura darba apjoms ir 31 lappuses, pielikumu veido 2 lappuses, 13 tabulas un 9 attēli.
Atslēgas vārdi bērnudārzs, pasīvā ēka, koka konstrukciju ēka, pasīvo māju galvenās prasības, LBN 002-01
Atslēgas vārdi angļu valodā kindergarden, passive house, timber construction building, passive houses guidelines, LBN 002-01
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 11:06:36