Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Darba tirgus problēmas un perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Labour market problems and prospects in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. L. Krilovs
Recenzents Dr.oec. J. Saulītis
Anotācija Darba autore: Tatjana Žuka Darba tēma: Darba tirgus problēmas un perspektīvas Latvijā Darba veids: Maģistra darbs Studiju programma: Ekonomika Maģistra darba vadītājs: Leonīds Krilovs Darba apjoms: 80 lpp., 32 informatīvie avoti, 18 attēli, 8 tabulas un 3 formulas. Pētījuma mērķis: ir izpētīt un parādīt darba tirgus problēmas Latvijā, kā arī veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Pētījuma uzdevumi: 1. Pamatojoties uz speciālo literatūru veikt analīzi par darba tirgus; 2. Izpētīt darba tirgus situāciju no 2006. 2010. gadam; 3. Identificēt galvenās darba tirgus problēmas; 4. Piedāvāt identificēto problēmu iespējamo risinājumu (darba autore piedāvās kvalificēta darbaspēka modeli); 5. Izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Darba saturs: Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek analizēti teorētiskie avoti par darba tirgus būtību, analizēti darba tirgus dalībnieki, kā arī teorētiskie avoti par nodarbinātību un bezdarbu. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta Latvijas darba tirgus situācija, darbaspēka tirgus struktūra. Plašāk analizēti nodarbinātības un bezdarba galvenie rādītāji, kā arī darba tirgus problēmas un doti iespējamie risinājumi. Zinātniski praktiskajā daļā tiek piedāvāts kvalificēta darbaspēka veidošanas modelis, kura veidošana saistīta ar ieinteresēto pušu ciešu sadarbību un sadarbība tiek stiprināta ar līdzfinansējumu, tādējādi stiprinot visu iesaistīto pušu atbildību un ieinteresētību. Tāpat tiek piedāvāti pieprasītāko profesiju, kā arī pieprasītāko zināšanu un prasmju prognozes. Pētījuma metodes: statistiskā analīze, dokumentu analīze, prognozēšanas metode. Darba rezultāti: izveidots kvalificēta darbaspēka modelis, ar kuru palīdzību varētu būt uzlaboti nodarbinātības rādītāji, kā arī uzlabota atbilstība darba tirgus prasībām. Darba izmantojamība: Izstrādātam kvalificēta darbaspēka modelim var būt praktiskā nozīme, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrai rīkojot jaunu kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu.
Atslēgas vārdi Darba tirgus, nodarbinātība un bezdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour market, employment and unemployment
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2011 12:53:26