Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Reģionu ūdensapgādes attīstības ekonomiskā stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Economic strategy for regional water supply development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Ikviena cilvēka dzīve nav iespējama bez ūdens. Ūdens un procesi, kas saistīti ar ūdens ieguvi un piegādes nodrošināšanu ir būtiski sabiedrības pastāvēšanai un eksistencei, jo ūdeni nav iespējams aizstāt ar kādu citu produktu. Ūdensapgādes process ir saistīts ar ūdens ieguvi un visu to darbību veikšanu, kas nepieciešamas ūdens piegādes līdz patērētājiem nodrošināšanai. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ūdensapgādes attīstību dažādos Latvijas reģionos, apzināt faktorus, kas to ietekmē, kā arī problēmas, kas saistītas ar ūdensapgādes attīstību, un izstrādāt priekšlikumus konstatēto problēmu novēršanai vai mazināšanai un ūdensapgādes attīstības veicināšanai. Maģistra darbam ir trīs daļas. Analītiskajā daļā ir četras nodaļas. Tajās tiek veikta ūdensapgādes stāvokļa analīze Latvijas reģionos (lielākajā pilsētās), parādot piegādāt un realizētā dzeramā ūdens apjoma izmaiņas, ūdens ieguves avotus; tiek veiktaūdensapgādes tarifu dinamikas analīze, parādot tarifu izmaiņu tendences un analizējot tās ietekmējošos faktorus; analizēta dzeramā ūdens kvalitāte, pasākumi, kas tiek veikti, lai nodrošinātu tās paaugstināšanu un atbilstību normatīvo aktu prasībām; tāpat arī tiek analizēta investīciju loma ūdensapgādē, aprakstot šobrīd Latvijas Republikā pieejamos finansējumus ūdensapgādes attīstībā. Teorētiskajā daļā ir trīs nodaļas. Tajās tiek noteikti faktori, kas ietekmē ūdensapgādes attīstību, veikta to analīze; pamatojoties uz būtiskākajiem ūdensapgādi ietekmējošajiem faktoriem un to svarīgumu, izstrādāts ūdensapgādes faktoru modelis, kā arī izstrādāta ūdensapgādes attīstības ekonomiskā stratēģija noteikti galvenie tās virzieni un pasākumu kopums, kas īstenojams ūdensapgādes attīstības veicināšanai. Zinātniski praktiskajā daļā ir divas nodaļas. Tajās tiek prognozētas iespējamās ūdensapgādi ietekmējošo faktoru izmaiņas Rīgas reģionā un, pielietojot darba teorētiskajā daļā izstrādāto ūdensapgādes modeli, tiek salīdzinātas ūdensapgādes līmeņa izmaiņas Rīgas reģionā dažādos laika posmos, kā arī tiek salīdzināta Rīgas reģiona ūdensapgādes līmenis 2013.gadā ar citu reģionu ūdensapgādes līmeņiem 2009.gadā. Tāpat arī tiek izstrādāta Rīgas reģiona ūdensapgādes attīstības ekonomiskā stratēģija, nosakot konkrētus uzdevumus, kas īstenojami, ūdensapgādes attīstības veicināšanai un nodrošināšanai. Maģistra darbā tiek piedāvātas šādas novitātes: - pamatojoties uz būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē ūdensapgādi, tiek izstrādāts ūdensapgādes faktoru modelis, kas izmantojams ūdensapgādes attīstības līmeņa salīdzināšanai dažādos reģionos vai vienā reģionā dažādos laikos; - ņemot vērā ūdensapgādes jomā pastāvošās problēmas, ietekmējošos faktorus, tiek izstrādātā ūdensapgādes attīstības ekonomiskā stratēģija. Maģistra darba veiktais pētījums un izstrādātie priekšlikumi var tik izmantoti ūdensapgādes uzņēmumu saimnieciskajā darbībā ūdensapgādes attīstības veicināšanai un nodrošināšanai; izstrādātais ūdensapgādes modelis var tikt izmantots ūdensapgādes līmeņa noteikšanai konkrētā reģionā dažādos laika posmos vai ūdensapgādes līmeņa salīdzināšanai dažādos reģionos; izstrādātā ūdensapgādes attīstības ekonomiskā stratēģija var tikt izmantota ūdensapgādes attīstības veicināšanai konkrētā uzņēmumā.
Atslēgas vārdi Ūdensapgādes sistēma, ūdens kvalitāte, ūdensapgādes attīstības ekonomiskā stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Water supply system, watre quality, economic strategy of development of water supply
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 22:54:53