Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Skolas ēka"
Nosaukums angļu valodā "School building"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents G.Bērziņš
Anotācija Diplomprojekta pētnieciskās daļas tēma Pasīvo ēku būvniecība Latvijā un izstrādāta inženierprojekta daļas tēma ir Skolas ēka. Diplomprojekta pētnieciskās daļas ietvaros tika apskatītas pasīvo māju konstrukcijas un aprīkojums, izvērtēta normatīva bāze, standarti un saistītā likumdošana, veikta pasīvo māju konstrukcijas un pārējo parametru aprēķins un veikta būvniecības izmaksu analīze, salīdzinājumā ar citiem māju tipiem. Pētnieciskās daļas pamatmērķis ir salīdzināt un izvērtēt pasīvo māju ekonomisku pamatojumu. Diplomprojekta inženierprojekta daļa sastāv no sekojošām daļām: Arhitektūras daļā ir izskatīts objekta funkcionālais un tehnoloģiskais raksturojums, aprakstīts ģenerālais plāns, kā arī veikti cita veida risinājumi un aprēķini. Inženierkomunikāciju daļā ir izskatīti apkures, vēdināšanas, gāzes apgādes un citu komunikāciju principiālie risinājumi un pieslēgumi. Konstrukciju daļā veikts nesošo dzelzsdetona konstrukciju pamatu, kolonnas un T profila sijas aprēķini. Būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļā veikts būvobjekta situācijas novērtējums, kalendārā grafika aprēķins, tehnoloģiskās kartes, kā arī citu ar būvdarbu tehnoloģiju un organizāciju saistošo jautājumu risinājumi. Projektā ir izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums tāmes. Diplomprojekta apjoms ir 153 lapaspuses, kā arī darbs satur: 57 attēlus, 143 formulas, 19 tabulas, 1 pielikumu un 34 informācijas avotus. Grafiskās daļas apjoms ir 5 A1 formāta lapas un 4 A0 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Skolas eka
Atslēgas vārdi angļu valodā School building
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2011 14:59:55