Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Aviotransporta muitas fiziskās kontroles analīze"
Nosaukums angļu valodā "Feasibility analysis of physical customs control of air transport"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Dolotovs, VID MP Rīgas MKP daļas MKP 0240 vec.muitas uzrau
Recenzents A.Gulbis, RTU docents
Anotācija Neskatoties uz pasaules ekonomisko krīzi, kura ietekmēja pasaules tirdzniecības apjomu samazināšanu, ekonomika tomēr nepārstāj attīstīties. Pēdējos gados strauji attīstījās aviopārvadājumu tirgus, bet kopā ar to palielinājās arī muitas pārkāpumu skaits. Diplomdarba mērķis ir analizēt Aviotransporta muitas fiziskās kontroles attīstības iespējas, kā arī veikt pētījumus, kas saistīti ar muitas fiziskās kontroles pasākumiem un tās novēršanas metodēm, ar uzdevumu atrast nepilnības un piedāvāt iespējamus risinājumus. Diplomdarba pētījuma objekts ir aviotransports. Pētījuma priekšmets ir: aviotransporta muitas fiziskā kontrole. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. apskatīt līgumus, kas saistīti ar atsevišķu muitas funkciju realizēšanu aviopārvadājumos; 2. aprakstīt riska analīzes metodes; 3. izpētīt kārtību, kādā muitas amatpersonas veic aviotransporta muitas fizisko kontroli; 4. izpētīt problēmas un rast risinājumus, kas saistītas ar aviotransporta fiziskas kontroles īpatnībām; 5. pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izstrādāt secinājumus un priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no 61 lapaspusēm, 3 nodaļām, 14 apakšnodaļām un 27 attēliem.
Atslēgas vārdi Gaisa kuģis, fiziskā kontrole, dienesta suņi, riska analīze, kontroles tehniskie līdzekļi
Atslēgas vārdi angļu valodā air transport, physical control, analyze of risk
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 17:19:07